Статистика игр

Котельникова Мария

Беляева Елизавета


Котельникова Мария - Беляева Елизавета: личные встречи

Дата Первый игрок Второй игрок Счет в партиях по партиям Примечание
20.10.2018 16:40 Беляева Елизавета Котельникова Мария 6:7;2:7;7:4;1:7;3:7; 1:4

Котельникова Мария: все игры на Мастер-Тур

Дата Первый игрок Второй игрок Счет в партиях по партиям Примечание
22.12.2018 22:05 Котельникова Мария Васильева Алина 7:5;7:0;7:3;7:5; 4:0 за 1-2 место
22.12.2018 20:50 Дементьева Елизавета Котельникова Мария 4:7;7:5;4:7;6:7;2:7; 1:4
22.12.2018 19:35 Котельникова Мария Васильева Алина 7:4;7:5;7:6;7:4; 4:0
22.12.2018 17:05 Смирнова Анна Котельникова Мария 7:0;6:7;7:3;4:7;7:3; 4:2
22.12.2018 16:15 Астанина Елизавета Котельникова Мария 7:5;1:7;1:7;7:3;4:7; 2:4
22.12.2018 15:25 Котельникова Мария Бахарева Юлия 7:3;7:2;7:1;2:7;7:5; 4:1
05.12.2018 16:50 Клюкина Виктория Котельникова Мария 2:7;7:6;1:7;6:7;5:7; 1:4 1-2 место
05.12.2018 15:50 Литвиненко Елена Котельникова Мария 2:7;3:7;5:7;3:7; 0:4
05.12.2018 14:35 Котельникова Мария Дементьева Елизавета 7:2;5:7;7:5;7:5;7:3; 4:1
05.12.2018 12:05 Васильева Алина Котельникова Мария 7:5;7:5;7:5;5:7;3:7; 4:3
05.12.2018 11:15 Клюкина Виктория Котельникова Мария 6:7;7:2;4:7;4:7;7:6; 3:4
05.12.2018 10:25 Котельникова Мария Феофанова Анастасия 7:4;6:7;7:3;6:7;7:5; 4:2
24.11.2018 21:15 Котельникова Мария Феофанова Анастасия 7:2;7:3;7:6;7:6; 4:0 за 5-6 место
24.11.2018 20:25 Васильева Алина Котельникова Мария 5:7;5:7;7:6;7:3;4:7; 2:4
24.11.2018 18:45 Терехова Лада Котельникова Мария 7:4;5:7;7:6;7:4;6:7; 4:2
24.11.2018 17:30 Литвиненко Елена Котельникова Мария 6:7;5:7;5:7;7:4;7:5; 2:4
24.11.2018 16:15 Котельникова Мария Смирнова Анна 6:7;7:5;6:7;1:7;6:7; 1:4
24.11.2018 15:00 Феофанова Анастасия Котельникова Мария 7:6;5:7;6:7;7:6;7:6; 4:3
31.10.2018 16:15 Меркулова Диана Котельникова Мария 7:1;3:7;7:5;7:5;2:7; 3:4 за 5-6 место
31.10.2018 10:00 Толпыго Кристина Котельникова Мария 7:4;1:7;6:7;7:3;7:3; 4:2
31.10.2018 15:25 Терехова Лада Котельникова Мария 7:3;3:7;7:5;6:7;5:7; 4:3
31.10.2018 13:45 Меркулова Диана Котельникова Мария 4:7;4:7;7:1;3:7;7:2; 4:3
31.10.2018 12:30 Кириченко Дарья Котельникова Мария 7:6;1:7;7:6;7:6;3:7; 3:4
31.10.2018 11:15 Котельникова Мария Березина Анастасия 6:7;7:4;3:7;1:7;7:6; 2:4
20.10.2018 22:05 Антонова Марина Котельникова Мария 6:7;7:6;2:7;7:5;1:7; 2:4 за 1-2 место
20.10.2018 20:00 Смирнова Анна Котельникова Мария 4:7;7:1;5:7;7:3;3:7; 4:3
20.10.2018 18:45 Котельникова Мария Антонова Марина 7:5;6:7;7:3;7:4;7:2; 4:1
20.10.2018 17:55 Котельникова Мария Сухорукова Валерия 4:7;7:5;4:7;7:5;7:2; 3:4
20.10.2018 16:40 Беляева Елизавета Котельникова Мария 6:7;2:7;7:4;1:7;3:7; 1:4
20.10.2018 15:25 Воробьева Виктория Котельникова Мария 7:2;4:7;3:7;7:5;4:7; 2:4
03.10.2018 16:40 Березина Анастасия Котельникова Мария 7:3;3:7;7:6;7:4;1:7; 4:3 за 3-4 место
03.10.2018 14:10 Котельникова Мария Сухорукова Валерия 7:1;7:4;1:7;6:7;4:7; 2:4
03.10.2018 12:55 Феофанова Анастасия Котельникова Мария 7:6;6:7;2:7;7:4;6:7; 2:4
03.10.2018 12:05 Котельникова Мария Федорова Арина 7:5;3:7;5:7;7:4;6:7; 4:3
03.10.2018 10:50 Меркулова Диана Котельникова Мария 6:7;4:7;7:4;3:7;7:2; 4:3
03.10.2018 10:00 Котельникова Мария Березина Анастасия 2:7;7:5;7:6;6:7;2:7; 3:4
22.09.2018 22:05 Смирнова Анна Котельникова Мария 7:6;7:6;2:7;4:7;3:7; 4:3 1-2 место
22.09.2018 20:25 Федорова Арина Котельникова Мария 7:4;7:5;5:7;3:7;1:7; 2:4
22.09.2018 17:30 Воробьева Виктория Котельникова Мария 4:7;7:5;4:7;5:7;7:4; 2:4
22.09.2018 18:45 Долгая Лилиана Котельникова Мария 7:3;5:7;1:7;3:7;4:7; 1:4
22.09.2018 16:15 Котельникова Мария Смирнова Анна 7:5;2:7;7:3;7:5;5:7; 3:4
22.09.2018 15:00 Литвиненко Елена Котельникова Мария 3:7;7:6;4:7;1:7;6:7; 1:4
01.09.2018 22:05 Котельникова Мария Сухорукова Валерия 7:3;5:7;4:7;7:3;7:3; 4:3 1-2 место
01.09.2018 19:10 Котельникова Мария Костеневич Анастасия 7:2;2:7;7:5;7:2;6:7; 4:2
01.09.2018 17:55 Грозинская Анна Котельникова Мария 5:7;5:7;2:7;7:5;5:7; 1:4
01.09.2018 17:05 Котельникова Мария Воробьева Виктория 3:7;7:4;7:5;7:2;6:7; 4:3
01.09.2018 15:50 Сухорукова Валерия Котельникова Мария 7:1;7:5;5:7;4:7;4:7; 2:4
01.09.2018 15:00 Котельникова Мария Казимирчак Яна 7:5;7:2;7:4;7:3; 4:0
29.08.2018 16:30 Антонова Марина Котельникова Мария 7:5;7:6;7:4;5:7;7:4; 4:1 за 5-6 место
29.08.2018 15:50 Меркулова Диана Котельникова Мария 3:7;7:2;7:3;7:5;7:4; 4:1
29.08.2018 14:35 Котельникова Мария Терехова Лада 7:4;7:5;7:5;7:4; 4:0
29.08.2018 12:05 Березина Анастасия Котельникова Мария 4:7;7:4;5:7;7:4;7:3; 4:2
29.08.2018 11:15 Антонова Марина Котельникова Мария 1:7;7:6;7:5;4:7;7:1; 4:2
29.08.2018 10:25 Котельникова Мария Быкова Ксения 5:7;7:3;7:5;3:7;6:7; 3:4

Беляева Елизавета: все игры на Мастер-Тур

Дата Первый игрок Второй игрок Счет в партиях по партиям Примечание
06.04.2019 21:20 Беляева Елизавета Быкова Ксения 1:7;1:7;2:7;4:7; 0:4 за 5-6 место
06.04.2019 20:50 Беляева Елизавета Быкова Ксения 6:7;7:6;4:7;7:5;7:3; 4:2
06.04.2019 20:00 Беляева Елизавета Бахарева Юлия 4:7;7:2;4:7;6:7;1:7; 1:4
06.04.2019 19:10 Терехова Лада Беляева Елизавета 7:3;7:5;7:3;7:3; 4:0
06.04.2019 18:20 Беляева Елизавета Толпыго Кристина 4:7;6:7;1:7;5:7; 0:4
06.04.2019 17:30 Беляева Елизавета Федорова Арина 3:7;7:5;6:7;7:4;7:4; 3:4
08.12.2018 22:05 Хонина Анна Беляева Елизавета 6:7;3:7;3:7;5:7; 0:4 за 1-2 место
08.12.2018 20:25 Хонина Анна Беляева Елизавета 7:4;7:4;7:1;7:6; 4:0
08.12.2018 18:45 Смирнова Анна Беляева Елизавета 7:3;7:2;7:3;7:2; 4:0
08.12.2018 17:30 Бахарева Юлия Беляева Елизавета 4:7;7:4;3:7;5:7;7:6; 2:4
08.12.2018 16:15 Беляева Елизавета Литвиненко Елена 7:5;7:5;6:7;2:7;5:7; 4:3
08.12.2018 15:00 Олейникова Ксения Беляева Елизавета 7:2;6:7;5:7;7:4;2:7; 2:4
02.11.2018 19:00 Беляева Елизавета Олейникова Ксения 11:4;11:6;11:5; 3:0 за 1-2 место
02.11.2018 17:01 Беляева Елизавета Марусева Анна 5:11;11:4;13:11;11:8; 3:1
02.11.2018 15:30 Беляева Елизавета Воробьева Виктория 11:9;11:5;11:5; 3:0
01.11.2018 19:00 Власова Елизавета Беляева Елизавета 11:9;4:11;12:14;4:11; 1:3
01.11.2018 18:00 Олейникова Ксения Беляева Елизавета 8:11;9:11;11:13; 0:3
01.11.2018 17:00 Беляева Елизавета Морозова Инна 11:6;11:8;4:11;13:11; 3:1
20.10.2018 21:40 Сухорукова Валерия Беляева Елизавета 7:6;7:1;7:6;3:7;6:7; 4:3 за 3-4 место
20.10.2018 20:25 Беляева Елизавета Антонова Марина 3:7;7:5;2:7;5:7;7:3; 2:4
20.10.2018 19:35 Воробьева Виктория Беляева Елизавета 6:7;5:7;7:6;7:4;7:6; 3:4
20.10.2018 18:20 Смирнова Анна Беляева Елизавета 7:0;7:6;5:7;7:4;3:7; 3:4
20.10.2018 16:40 Беляева Елизавета Котельникова Мария 6:7;2:7;7:4;1:7;3:7; 1:4
20.10.2018 15:50 Беляева Елизавета Сухорукова Валерия 7:6;4:7;7:5;5:7;7:6; 4:3
18.08.2018 21:40 Беляева Елизавета Власова Елизавета 6:7;3:7;7:1;7:5;7:2; 4:2 3-4 место
18.08.2018 20:00 Семина Ева Беляева Елизавета 7:4;6:7;5:7;2:7;3:7; 1:4
18.08.2018 18:45 Беляева Елизавета Кахновская Виктория 7:6;7:4;7:5;7:3; 4:0
18.08.2018 17:55 Беляева Елизавета Власова Елизавета 7:3;7:0;2:7;7:5;7:5; 4:1
18.08.2018 16:40 Меркулова Диана Беляева Елизавета 7:5;7:6;1:7;3:7;7:3; 4:3
18.08.2018 15:25 Антонова Марина Беляева Елизавета 7:2;7:6;0:7;7:1;7:6; 4:1
07.08.2018 19:00 Костеневич Анастасия Беляева Елизавета 9:11;8:11;11:8;6:11; 1:3 за 1-2 место
07.08.2018 16:00 Беляева Елизавета Власова Елизавета 11:7;11:8;11:8; 3:0
07.08.2018 15:00 Беляева Елизавета Морозова Инна 11:8;11:8;13:11; 3:0
06.08.2018 17:00 Костеневич Анастасия Беляева Елизавета 11:5;11:8;11:6; 3:0
06.08.2018 16:00 Грозинская Анна Беляева Елизавета 12:10;7:11;6:11;8:11; 1:3
06.08.2018 15:00 Беляева Елизавета Воробьева Виктория 11:9;6:11;11:6;11:4; 3:1
31.07.2018 18:00 Беляева Елизавета Быкова Ксения 11:8;11:8;4:11;11:7; 3:1 5-6 место
31.07.2018 17:00 Беляева Елизавета Федорова Арина 2:11;8:11;8:11; 0:3
31.07.2018 15:30 Быкова Ксения Беляева Елизавета 6:11;10:12;7:11; 0:3
30.07.2018 19:00 Беляева Елизавета Иванова Елена 6:11;8:11;9:11; 0:3
30.07.2018 17:30 Меркулова Диана Беляева Елизавета 11:4;11:5;12:10; 3:0
30.07.2018 16:00 Беляева Елизавета Мелкуева Вероника 5:11;3:11;6:11; 0:3
16.06.2018 22:05 Федорова Арина Беляева Елизавета 7:4;7:2;5:7;7:1;7:4; 4:1 1-2 место
16.06.2018 20:00 Свиридова Кира Беляева Елизавета 7:4;7:3;7:5;2:7;2:7; 3:4
16.06.2018 18:45 Беляева Елизавета Грозинская Анна 6:7;7:6;2:7;7:3;7:6; 4:2
16.06.2018 17:55 Беляева Елизавета Меркулова Диана 2:7;7:5;7:3;2:7;7:2; 4:2
16.06.2018 16:40 Литвиненко Елена Беляева Елизавета 1:7;3:7;6:7;7:5;6:7; 1:4
16.06.2018 15:25 Федорова Арина Беляева Елизавета 4:7;7:4;7:3;7:1;7:4; 4:1
09.06.2018 22:05 Воробьева Виктория Беляева Елизавета 2:7;5:7;7:6;5:7;5:7; 1:4 за 1-2 место
09.06.2018 20:50 Костеневич Анастасия Беляева Елизавета 4:7;7:4;5:7;5:7;6:7; 1:4
09.06.2018 19:35 Беляева Елизавета Морозова Инна 7:2;4:7;7:1;7:2;7:5; 4:1
09.06.2018 17:05 Воробьева Виктория Беляева Елизавета 7:5;7:3;0:7;3:7;4:7; 4:3
09.06.2018 16:15 Казимирчак Яна Беляева Елизавета 4:7;6:7;3:7;7:5;5:7; 1:4
09.06.2018 15:25 Беляева Елизавета Власова Елизавета 7:1;7:5;7:3;3:7;7:3; 4:1