Статистика игр

Колиш Анна

Симоненко Яна


Колиш Анна - Симоненко Яна: личные встречи

Дата Первый игрок Второй игрок Счет в партиях по партиям Примечание
01.09.2018 21:15 Колиш Анна Симоненко Яна 7:3;7:3;3:7;7:4;7:3; 4:1 5-6 место
01.09.2018 18:45 Колиш Анна Симоненко Яна 7:3;7:6;5:7;7:4;7:6; 4:1
30.05.2018 15:50 Симоненко Яна Колиш Анна 5:7;7:6;3:7;7:2;4:7; 2:4
12.05.2018 21:40 Колиш Анна Симоненко Яна 7:5;7:4;7:4;5:7;7:0; 4:1 за 3-4 место
12.05.2018 18:20 Колиш Анна Симоненко Яна 7:5;7:4;5:7;3:7;7:1; 4:2

Колиш Анна: все игры на Мастер-Тур

Дата Первый игрок Второй игрок Счет в партиях по партиям Примечание
09.11.2018 18:30 Олейникова Ксения Колиш Анна 11:8;10:12;6:11;11:6;11:3; 3:2 3-4 место
09.11.2018 16:30 Астанина Елизавета Колиш Анна 6:11;11:6;11:6;11:8; 3:1
09.11.2018 15:30 Колиш Анна Долгая Лилиана 9:11;19:17;11:2;11:9; 3:1
08.11.2018 18:30 Колиш Анна Костеневич Анастасия 11:6;11:9;9:11;9:11;4:11; 2:3
08.11.2018 16:30 Колиш Анна Олейникова Ксения 11:7;5:11;10:12;11:7;10:12; 2:3
08.11.2018 15:30 Власова Елизавета Колиш Анна 9:11;6:11;9:11; 0:3
17.10.2018 16:40 Колиш Анна Феофанова Анастасия 6:7;7:6;7:3;7:2;7:0; 4:1 3-4 место
17.10.2018 14:10 Колиш Анна Дементьева Елизавета 7:6;4:7;4:7;4:7;6:7; 1:4
17.10.2018 12:55 Феофанова Анастасия Колиш Анна 7:6;2:7;2:7;2:7;5:7; 1:4
17.10.2018 12:05 Колиш Анна Марусева Анна 6:7;7:6;7:0;7:3;7:2; 4:1
17.10.2018 10:50 Свиридова Кира Колиш Анна 7:2;5:7;7:2;7:5;7:2; 4:1
17.10.2018 10:00 Колиш Анна Долгая Лилиана 7:1;7:4;4:7;4:7;7:1; 4:3
08.09.2018 22:05 Дементьева Елизавета Колиш Анна 7:6;7:3;4:7;7:3;6:7; 4:2 за 1-2 место
08.09.2018 19:10 Колиш Анна Сенникова Анна 7:2;7:6;7:3;7:1; 4:0
08.09.2018 17:55 Дементьева Елизавета Колиш Анна 7:4;7:5;7:6;7:4; 4:0
08.09.2018 17:05 Колиш Анна Деминова Ирина 7:5;7:5;7:5;7:5; 4:0
08.09.2018 15:50 Морозова Инна Колиш Анна 7:6;1:7;5:7;3:7;7:6; 2:4
08.09.2018 15:00 Колиш Анна Кахновская Виктория 7:1;7:4;7:2;7:5; 4:0
01.09.2018 21:15 Колиш Анна Симоненко Яна 7:3;7:3;3:7;7:4;7:3; 4:1 5-6 место
01.09.2018 20:00 Костеневич Анастасия Колиш Анна 7:5;5:7;7:5;6:7;7:6; 4:2
01.09.2018 18:45 Колиш Анна Симоненко Яна 7:3;7:6;5:7;7:4;7:6; 4:1
01.09.2018 17:55 Колиш Анна Котельникова Мария 5:7;5:7;2:7;7:5;5:7; 1:4
01.09.2018 16:40 Сухорукова Валерия Колиш Анна 3:7;7:2;7:1;7:2;5:7; 4:2
01.09.2018 15:25 Воробьева Виктория Колиш Анна 7:5;3:7;7:3;7:4;7:4; 4:1
11.08.2018 21:50 Сенникова Анна Колиш Анна 6:7;7:6;7:6;3:7;6:7; 2:4 за 3-4 место
11.08.2018 20:50 Колиш Анна Власова Елизавета 7:3;4:7;7:3;6:7;5:7; 2:4
11.08.2018 20:00 Колиш Анна Сенникова Анна 7:4;4:7;5:7;6:7;7:5; 2:4
11.08.2018 19:10 Бурова Майя Колиш Анна 7:3;6:7;1:7;7:6;3:7; 2:4
11.08.2018 18:20 Колиш Анна Воробьева Виктория 7:6;3:7;3:7;6:7;7:5; 2:4
11.08.2018 17:30 Колиш Анна Бурикова Татьяна 7:1;7:1;7:6;7:5; 4:0
07.08.2018 18:00 Колиш Анна Морозова Инна 13:11;11:7;11:8; 3:0 за 5-6 место
07.08.2018 16:30 Колиш Анна Морозова Инна 11:7;11:4;11:9; 3:0
07.08.2018 15:30 Воробьева Виктория Колиш Анна 11:9;11:7;11:13;11:8; 3:1
06.08.2018 17:30 Власова Елизавета Колиш Анна 11:7;8:11;11:6;11:8; 3:1
06.08.2018 19:00 Колиш Анна Костеневич Анастасия 8:11;11:9;3:11;3:11; 1:3
06.08.2018 16:00 Колиш Анна Беляева Елизавета 12:10;7:11;6:11;8:11; 1:3
16.06.2018 21:40 Меркулова Диана Колиш Анна 5:7;2:7;7:4;3:7;4:7; 1:4 3-4 место
16.06.2018 20:25 Литвиненко Елена Колиш Анна 3:7;6:7;7:6;5:7;7:3; 2:4
16.06.2018 18:45 Беляева Елизавета Колиш Анна 6:7;7:6;2:7;7:3;7:6; 4:2
16.06.2018 17:30 Свиридова Кира Колиш Анна 5:7;7:6;4:7;7:6;2:7; 4:3
16.06.2018 16:15 Колиш Анна Федорова Арина 3:7;7:4;0:7;3:7;3:7; 1:4
16.06.2018 15:00 Меркулова Диана Колиш Анна 5:7;6:7;6:7;7:5;6:7; 1:4
30.05.2018 17:05 Колиш Анна Долгая Лилиана 7:2;7:4;7:4;7:3; 4:0 за 1-2 место
30.05.2018 15:50 Симоненко Яна Колиш Анна 5:7;7:6;3:7;7:2;4:7; 2:4
30.05.2018 14:35 Колиш Анна Травина Ольга 7:1;7:5;7:6;5:7;7:3; 4:1
30.05.2018 12:55 Колиш Анна Долгая Лилиана 7:6;5:7;7:4;7:3;7:3; 4:1
30.05.2018 11:15 Колиш Анна Власова Елизавета 7:4;7:2;5:7;5:7;7:2; 4:3
30.05.2018 10:25 Литвиненко Елена Колиш Анна 7:5;7:3;5:7;3:7;7:2; 4:2
12.05.2018 21:40 Колиш Анна Симоненко Яна 7:5;7:4;7:4;5:7;7:0; 4:1 за 3-4 место
12.05.2018 20:25 Воробьева Виктория Колиш Анна 5:7;6:7;3:7;5:7; 0:4
12.05.2018 19:35 Долгая Лилиана Колиш Анна 7:3;7:5;2:7;7:2;2:7; 4:2
12.05.2018 18:20 Колиш Анна Симоненко Яна 7:5;7:4;5:7;3:7;7:1; 4:2
12.05.2018 16:40 Колиш Анна Смирнова Анна 2:7;3:7;7:5;7:2;5:7; 2:4
12.05.2018 15:00 Шапошникова Александра Колиш Анна 5:7;6:7;6:7;6:7; 0:4
07.04.2018 21:15 Терехова Лада Колиш Анна 4:7;7:5;7:6;7:6;1:7; 4:3 за 5-6 место
07.04.2018 20:25 Сухорукова Валерия Колиш Анна 7:4;4:7;7:5;7:4;3:7; 4:2
07.04.2018 19:35 Бахарева Юлия Колиш Анна 6:7;7:2;3:7;0:7;7:5; 3:4
07.04.2018 18:20 Колиш Анна Терехова Лада 7:6;7:3;3:7;6:7;4:7; 2:4
07.04.2018 16:40 Колиш Анна Ухова Зоя 2:7;5:7;5:7;3:7; 0:4
07.04.2018 15:00 Пуйто Дарья Колиш Анна 7:3;7:4;7:6;7:6; 4:0

Симоненко Яна: все игры на Мастер-Тур

Дата Первый игрок Второй игрок Счет в партиях по партиям Примечание
14.11.2018 15:00 Бурикова Татьяна Симоненко Яна 7:5;7:6;7:3;6:7;7:4; 4:1 1-2 место
14.11.2018 12:55 Симоненко Яна Бурова Майя 7:4;7:6;7:3;3:7;5:7; 4:2
14.11.2018 12:30 Марусева Анна Симоненко Яна 2:7;4:7;3:7;4:7; 0:4
14.11.2018 11:40 Симоненко Яна Бурикова Татьяна 6:7;7:4;7:2;7:3;6:7; 3:4
14.11.2018 10:00 Симоненко Яна Морозова Инна 3:7;7:5;7:1;6:7;3:7; 4:3
01.09.2018 21:15 Колиш Анна Симоненко Яна 7:3;7:3;3:7;7:4;7:3; 4:1 5-6 место
01.09.2018 20:25 Сухорукова Валерия Симоненко Яна 7:3;7:4;7:5;7:1; 4:0
01.09.2018 18:45 Колиш Анна Симоненко Яна 7:3;7:6;5:7;7:4;7:6; 4:1
01.09.2018 17:30 Костеневич Анастасия Симоненко Яна 7:3;6:7;3:7;7:2;7:3; 4:2
01.09.2018 16:15 Симоненко Яна Воробьева Виктория 7:5;3:7;7:3;7:4;5:7; 3:4
01.09.2018 15:00 Котельникова Мария Симоненко Яна 7:5;7:2;7:4;7:3; 4:0
09.06.2018 21:40 Власова Елизавета Симоненко Яна 5:7;7:4;3:7;7:3;7:5; 4:3 за 3-4 место
09.06.2018 20:25 Морозова Инна Симоненко Яна 7:5;7:3;1:7;7:5;4:7; 3:4
09.06.2018 18:45 Власова Елизавета Симоненко Яна 7:5;7:5;7:4;4:7;5:7; 3:4
09.06.2018 17:30 Костеневич Анастасия Симоненко Яна 5:7;7:5;3:7;7:2;7:4; 4:3
09.06.2018 16:15 Симоненко Яна Беляева Елизавета 4:7;6:7;3:7;7:5;5:7; 1:4
09.06.2018 15:00 Воробьева Виктория Симоненко Яна 4:7;7:6;7:3;3:7;7:3; 4:3
30.05.2018 16:15 Симоненко Яна Травина Ольга 7:6;7:3;4:7;7:6;5:7; 3:4 за 5-6 место
30.05.2018 15:50 Симоненко Яна Колиш Анна 5:7;7:6;3:7;7:2;4:7; 2:4
30.05.2018 14:10 Симоненко Яна Литвиненко Елена 7:6;6:7;7:4;1:7;3:7; 4:3
30.05.2018 12:30 Власова Елизавета Симоненко Яна 0:7;7:4;1:7;7:3;7:6; 4:2
30.05.2018 11:40 Травина Ольга Симоненко Яна 7:3;1:7;7:5;5:7;7:6; 4:3
30.05.2018 10:50 Долгая Лилиана Симоненко Яна 7:4;7:4;7:6;7:1; 4:0
12.05.2018 21:40 Колиш Анна Симоненко Яна 7:5;7:4;7:4;5:7;7:0; 4:1 за 3-4 место
12.05.2018 20:00 Шапошникова Александра Симоненко Яна 5:7;6:7;3:7;5:7; 0:4
12.05.2018 19:10 Смирнова Анна Симоненко Яна 7:4;7:6;7:4;7:6; 4:0
12.05.2018 18:20 Колиш Анна Симоненко Яна 7:5;7:4;5:7;3:7;7:1; 4:2
12.05.2018 17:05 Симоненко Яна Воробьева Виктория 7:5;7:3;4:7;2:7;2:7; 4:3
12.05.2018 15:25 Симоненко Яна Долгая Лилиана 2:7;1:7;3:7;4:7; 0:4
04.04.2018 17:05 Долгая Лилиана Симоненко Яна 7:5;7:4;7:4;7:3; 4:0 1-2 место
04.04.2018 15:25 Деминова Ирина Симоненко Яна 7:4;1:7;1:7;7:5;2:7; 2:4
04.04.2018 14:35 Сенникова Анна Симоненко Яна 7:2;6:7;7:2;4:7;7:2; 3:4
04.04.2018 13:20 Симоненко Яна Власова Елизавета 6:7;5:7;7:5;7:1;7:5; 4:2
04.04.2018 11:40 Симоненко Яна Долгая Лилиана 1:7;5:7;3:7;6:7; 0:4
04.04.2018 10:00 Морозова Инна Симоненко Яна 6:7;4:7;0:7;3:7; 0:4
03.03.2018 22:05 Свиридова Кира Симоненко Яна 7:5;5:7;7:1;7:5;7:4; 4:1 за 1-2 место
03.03.2018 20:00 Власова Елизавета Симоненко Яна 3:7;6:7;7:4;4:7;6:7; 1:4
03.03.2018 19:10 Травина Ольга Симоненко Яна 6:7;6:7;4:7;6:7; 0:4
03.03.2018 18:20 Смирнова Анна Симоненко Яна 5:7;6:7;7:5;3:7;7:3; 3:4
03.03.2018 17:05 Симоненко Яна Свиридова Кира 4:7;3:7;7:3;5:7;7:4; 2:4
03.03.2018 15:25 Симоненко Яна Воробьева Виктория 1:7;6:7;2:7;7:4;5:7; 1:4
21.02.2018 16:40 Симоненко Яна Кугай Екатерина 7:5;7:1;7:2;7:5; 4:0 за 3-4 место
21.02.2018 15:25 Кугай Екатерина Симоненко Яна 5:7;7:5;4:7;7:5;2:7; 2:4
21.02.2018 14:35 Власова Елизавета Симоненко Яна 7:4;5:7;6:7;6:7;4:7; 1:4
21.02.2018 13:20 Симоненко Яна Морозова Инна 4:7;6:7;5:7;7:2;6:7; 1:4
21.02.2018 11:40 Симоненко Яна Свиридова Кира 7:6;6:7;2:7;7:6;3:7; 3:4
21.02.2018 10:00 Семина Ева Симоненко Яна 7:6;4:7;2:7;1:7;5:7; 1:4