Статистика игр

Колиш Анна

Власова Елизавета


Колиш Анна - Власова Елизавета: личные встречи

Дата Первый игрок Второй игрок Счет в партиях по партиям Примечание
30.05.2018 11:15 Колиш Анна Власова Елизавета 7:4;7:2;5:7;5:7;7:2; 4:3

Колиш Анна: все игры на Мастер-Тур

Дата Первый игрок Второй игрок Счет в партиях по партиям Примечание
16.06.2018 21:40 Меркулова Диана Колиш Анна 5:7;2:7;7:4;3:7;4:7; 1:4 3-4 место
16.06.2018 20:25 Литвиненко Елена Колиш Анна 3:7;6:7;7:6;5:7;7:3; 2:4
16.06.2018 18:45 Беляева Елизавета Колиш Анна 6:7;7:6;2:7;7:3;7:6; 4:2
16.06.2018 17:30 Свиридова Кира Колиш Анна 5:7;7:6;4:7;7:6;2:7; 4:3
16.06.2018 16:15 Колиш Анна Федорова Арина 3:7;7:4;0:7;3:7;3:7; 1:4
16.06.2018 15:00 Меркулова Диана Колиш Анна 5:7;6:7;6:7;7:5;6:7; 1:4
30.05.2018 17:05 Колиш Анна Долгая Лилиана 7:2;7:4;7:4;7:3; 4:0 за 1-2 место
30.05.2018 15:50 Симоненко Яна Колиш Анна 5:7;7:6;3:7;7:2;4:7; 2:4
30.05.2018 14:35 Колиш Анна Травина Ольга 7:1;7:5;7:6;5:7;7:3; 4:1
30.05.2018 12:55 Колиш Анна Долгая Лилиана 7:6;5:7;7:4;7:3;7:3; 4:1
30.05.2018 11:15 Колиш Анна Власова Елизавета 7:4;7:2;5:7;5:7;7:2; 4:3
30.05.2018 10:25 Литвиненко Елена Колиш Анна 7:5;7:3;5:7;3:7;7:2; 4:2
12.05.2018 21:40 Колиш Анна Симоненко Яна 7:5;7:4;7:4;5:7;7:0; 4:1 за 3-4 место
12.05.2018 20:25 Воробьева Виктория Колиш Анна 5:7;6:7;3:7;5:7; 0:4
12.05.2018 19:35 Долгая Лилиана Колиш Анна 7:3;7:5;2:7;7:2;2:7; 4:2
12.05.2018 18:20 Колиш Анна Симоненко Яна 7:5;7:4;5:7;3:7;7:1; 4:2
12.05.2018 16:40 Колиш Анна Смирнова Анна 2:7;3:7;7:5;7:2;5:7; 2:4
12.05.2018 15:00 Шапошникова Александра Колиш Анна 5:7;6:7;6:7;6:7; 0:4
07.04.2018 21:15 Терехова Лада Колиш Анна 4:7;7:5;7:6;7:6;1:7; 4:3 за 5-6 место
07.04.2018 20:25 Сухорукова Валерия Колиш Анна 7:4;4:7;7:5;7:4;3:7; 4:2
07.04.2018 19:35 Бахарева Юлия Колиш Анна 6:7;7:2;3:7;0:7;7:5; 3:4
07.04.2018 18:20 Колиш Анна Терехова Лада 7:6;7:3;3:7;6:7;4:7; 2:4
07.04.2018 16:40 Колиш Анна Ухова Зоя 2:7;5:7;5:7;3:7; 0:4
07.04.2018 15:00 Пуйто Дарья Колиш Анна 7:3;7:4;7:6;7:6; 4:0

Власова Елизавета: все игры на Мастер-Тур

Дата Первый игрок Второй игрок Счет в партиях по партиям Примечание
09.06.2018 21:40 Власова Елизавета Симоненко Яна 5:7;7:4;3:7;7:3;7:5; 4:3 за 3-4 место
09.06.2018 20:00 Костеневич Анастасия Власова Елизавета 3:7;4:7;5:7;7:5;4:7; 1:4
09.06.2018 18:45 Власова Елизавета Симоненко Яна 7:5;7:5;7:4;4:7;5:7; 3:4
09.06.2018 17:55 Власова Елизавета Воробьева Виктория 6:7;5:7;6:7;6:7; 0:4
09.06.2018 16:40 Морозова Инна Власова Елизавета 7:3;4:7;4:7;7:5;4:7; 3:4
09.06.2018 15:25 Беляева Елизавета Власова Елизавета 7:1;7:5;7:3;3:7;7:3; 4:1
30.05.2018 16:40 Литвиненко Елена Власова Елизавета 7:5;7:5;2:7;7:3;7:5; 4:1 за 3-4 место
30.05.2018 15:00 Власова Елизавета Литвиненко Елена 7:4;5:7;4:7;7:2;1:7; 2:4
30.05.2018 13:45 Долгая Лилиана Власова Елизавета 3:7;7:3;7:5;7:5;7:1; 4:1
30.05.2018 12:30 Власова Елизавета Симоненко Яна 0:7;7:4;1:7;7:3;7:6; 4:2
30.05.2018 11:15 Колиш Анна Власова Елизавета 7:4;7:2;5:7;5:7;7:2; 4:3
30.05.2018 10:00 Власова Елизавета Травина Ольга 7:1;1:7;3:7;7:5;7:4; 4:2
05.05.2018 22:05 Власова Елизавета Бурикова Татьяна 7:6;6:7;7:6;7:6;7:3; 4:1 за 1-2 место
05.05.2018 20:00 Власова Елизавета Морозова Инна 6:7;7:5;2:7;7:3;7:4; 4:2
05.05.2018 18:45 Семина Ева Власова Елизавета 3:7;1:7;4:7;1:7; 0:4
05.05.2018 17:30 Власова Елизавета Бурикова Татьяна 7:6;6:7;7:3;5:7;4:7; 4:3
05.05.2018 16:15 Сенникова Анна Власова Елизавета 1:7;4:7;6:7;7:5;7:6; 2:4
05.05.2018 15:00 Власова Елизавета Гудкова Елена 5:7;7:3;7:2;7:6;7:4; 4:1
04.04.2018 16:40 Власова Елизавета Морозова Инна 0:7;7:6;3:7;7:5;7:5; 4:2 3-4 место
04.04.2018 15:00 Морозова Инна Власова Елизавета 7:1;3:7;6:7;1:7;7:6; 2:4
04.04.2018 14:10 Долгая Лилиана Власова Елизавета 5:7;7:4;7:2;5:7;7:5; 4:2
04.04.2018 13:20 Симоненко Яна Власова Елизавета 6:7;5:7;7:5;7:1;7:5; 4:2
04.04.2018 12:05 Власова Елизавета Деминова Ирина 7:4;7:6;7:6;6:7;4:7; 4:2
04.04.2018 10:25 Власова Елизавета Сенникова Анна 5:7;7:0;7:6;6:7;7:2; 4:2
03.03.2018 21:15 Воробьева Виктория Власова Елизавета 4:7;7:5;4:7;5:7;7:6; 3:4 за 5-6 место
03.03.2018 20:00 Власова Елизавета Симоненко Яна 3:7;6:7;7:4;4:7;6:7; 1:4
03.03.2018 18:45 Свиридова Кира Власова Елизавета 6:7;7:4;6:7;6:7;7:3; 4:3
03.03.2018 17:30 Власова Елизавета Травина Ольга 6:7;7:2;2:7;7:5;7:4; 3:4
03.03.2018 16:15 Воробьева Виктория Власова Елизавета 3:7;7:1;7:3;7:1;7:6; 4:1
03.03.2018 15:00 Власова Елизавета Смирнова Анна 7:5;6:7;5:7;5:7;4:7; 1:4
21.02.2018 16:15 Семина Ева Власова Елизавета 7:6;7:5;7:2;4:7;6:7; 3:4 за 5-6 место
21.02.2018 10:25 Морозова Инна Власова Елизавета 7:5;7:5;7:4;7:5; 4:0
21.02.2018 15:50 Свиридова Кира Власова Елизавета 4:7;4:7;5:7;6:7; 0:4
21.02.2018 14:35 Власова Елизавета Симоненко Яна 7:4;5:7;6:7;6:7;4:7; 1:4
21.02.2018 12:55 Власова Елизавета Кугай Екатерина 5:7;7:6;6:7;4:7;5:7; 1:4
21.02.2018 11:15 Власова Елизавета Семина Ева 7:5;7:5;5:7;1:7;5:7; 2:4
31.01.2018 16:15 Епишкина Елена Власова Елизавета 7:1;7:1;7:2;7:2; 4:0 за 5-6 место
31.01.2018 15:50 Власова Елизавета Погосянц Арина 4:7;5:7;1:7;3:7; 0:4
31.01.2018 14:10 Власова Елизавета Литвиненко Елена 7:1;4:7;4:7;3:7;4:7; 1:4
31.01.2018 12:30 Васильева Алина Власова Елизавета 7:4;7:2;2:7;7:6;4:7; 4:2
31.01.2018 11:40 Ухова Зоя Власова Елизавета 7:5;7:3;7:4;2:7;7:6; 4:1
31.01.2018 10:50 Епишкина Елена Власова Елизавета 7:6;7:6;7:3;7:2; 4:0