Статистика игр

Симоненко Яна

Беляева Елизавета


Симоненко Яна: все игры на Мастер-Тур

Дата Первый игрок Второй игрок Счет в партиях по партиям Примечание
14.11.2018 15:00 Бурикова Татьяна Симоненко Яна 7:5;7:6;7:3;6:7;7:4; 4:1 1-2 место
14.11.2018 12:55 Симоненко Яна Бурова Майя 7:4;7:6;7:3;3:7;5:7; 4:2
14.11.2018 12:30 Марусева Анна Симоненко Яна 2:7;4:7;3:7;4:7; 0:4
14.11.2018 11:40 Симоненко Яна Бурикова Татьяна 6:7;7:4;7:2;7:3;6:7; 3:4
14.11.2018 10:00 Симоненко Яна Морозова Инна 3:7;7:5;7:1;6:7;3:7; 4:3
01.09.2018 21:15 Колиш Анна Симоненко Яна 7:3;7:3;3:7;7:4;7:3; 4:1 5-6 место
01.09.2018 20:25 Сухорукова Валерия Симоненко Яна 7:3;7:4;7:5;7:1; 4:0
01.09.2018 18:45 Колиш Анна Симоненко Яна 7:3;7:6;5:7;7:4;7:6; 4:1
01.09.2018 17:30 Костеневич Анастасия Симоненко Яна 7:3;6:7;3:7;7:2;7:3; 4:2
01.09.2018 16:15 Симоненко Яна Воробьева Виктория 7:5;3:7;7:3;7:4;5:7; 3:4
01.09.2018 15:00 Котельникова Мария Симоненко Яна 7:5;7:2;7:4;7:3; 4:0
07.07.2018 19:10 Колиш Анна Симоненко Яна 6:7;7:4;7:3;7:0;7:6; 4:1
07.07.2018 18:20 Федорова Арина Симоненко Яна 7:5;7:4;7:4;4:7;4:7; 4:2
07.07.2018 17:30 Свиридова Кира Симоненко Яна 7:2;4:7;3:7; 1:2
07.07.2018 16:15 Симоненко Яна Антонова Марина 1:7;7:4;4:7;7:4;6:7; 2:4
07.07.2018 15:00 Власова Елизавета Симоненко Яна 6:7;4:7;7:3;7:1;7:2; 4:2
30.05.2018 16:15 Симоненко Яна Травина Ольга 7:6;7:3;4:7;7:6;5:7; 3:4 за 5-6 место
30.05.2018 15:50 Симоненко Яна Колиш Анна 5:7;7:6;3:7;7:2;4:7; 2:4
30.05.2018 14:10 Симоненко Яна Литвиненко Елена 7:6;6:7;7:4;1:7;3:7; 4:3
30.05.2018 12:30 Власова Елизавета Симоненко Яна 0:7;7:4;1:7;7:3;7:6; 4:2
30.05.2018 11:40 Травина Ольга Симоненко Яна 7:3;1:7;7:5;5:7;7:6; 4:3
30.05.2018 10:50 Долгая Лилиана Симоненко Яна 7:4;7:4;7:6;7:1; 4:0
12.05.2018 21:40 Колиш Анна Симоненко Яна 7:5;7:4;7:4;5:7;7:0; 4:1 за 3-4 место
12.05.2018 20:00 Шапошникова Александра Симоненко Яна 5:7;6:7;3:7;5:7; 0:4
12.05.2018 19:10 Смирнова Анна Симоненко Яна 7:4;7:6;7:4;7:6; 4:0
12.05.2018 18:20 Колиш Анна Симоненко Яна 7:5;7:4;5:7;3:7;7:1; 4:2
12.05.2018 17:05 Симоненко Яна Воробьева Виктория 7:5;7:3;4:7;2:7;2:7; 4:3
12.05.2018 15:25 Симоненко Яна Долгая Лилиана 2:7;1:7;3:7;4:7; 0:4
04.04.2018 17:05 Долгая Лилиана Симоненко Яна 7:5;7:4;7:4;7:3; 4:0 1-2 место
04.04.2018 15:25 Деминова Ирина Симоненко Яна 7:4;1:7;1:7;7:5;2:7; 2:4
04.04.2018 14:35 Сенникова Анна Симоненко Яна 7:2;6:7;7:2;4:7;7:2; 3:4
04.04.2018 13:20 Симоненко Яна Власова Елизавета 6:7;5:7;7:5;7:1;7:5; 4:2
04.04.2018 11:40 Симоненко Яна Долгая Лилиана 1:7;5:7;3:7;6:7; 0:4
04.04.2018 10:00 Морозова Инна Симоненко Яна 6:7;4:7;0:7;3:7; 0:4
03.03.2018 22:05 Свиридова Кира Симоненко Яна 7:5;5:7;7:1;7:5;7:4; 4:1 за 1-2 место
03.03.2018 20:00 Власова Елизавета Симоненко Яна 3:7;6:7;7:4;4:7;6:7; 1:4
03.03.2018 19:10 Травина Ольга Симоненко Яна 6:7;6:7;4:7;6:7; 0:4
03.03.2018 18:20 Смирнова Анна Симоненко Яна 5:7;6:7;7:5;3:7;7:3; 3:4
03.03.2018 17:05 Симоненко Яна Свиридова Кира 4:7;3:7;7:3;5:7;7:4; 2:4
03.03.2018 15:25 Симоненко Яна Воробьева Виктория 1:7;6:7;2:7;7:4;5:7; 1:4
21.02.2018 16:40 Симоненко Яна Кугай Екатерина 7:5;7:1;7:2;7:5; 4:0 за 3-4 место
21.02.2018 15:25 Кугай Екатерина Симоненко Яна 5:7;7:5;4:7;7:5;2:7; 2:4
21.02.2018 14:35 Власова Елизавета Симоненко Яна 7:4;5:7;6:7;6:7;4:7; 1:4
21.02.2018 13:20 Симоненко Яна Морозова Инна 4:7;6:7;5:7;7:2;6:7; 1:4
21.02.2018 11:40 Симоненко Яна Свиридова Кира 7:6;6:7;2:7;7:6;3:7; 3:4
21.02.2018 10:00 Семина Ева Симоненко Яна 7:6;4:7;2:7;1:7;5:7; 1:4

Беляева Елизавета: все игры на Мастер-Тур

Дата Первый игрок Второй игрок Счет в партиях по партиям Примечание
02.11.2018 19:00 Беляева Елизавета Олейникова Ксения 11:4;11:6;11:5; 3:0 за 1-2 место
02.11.2018 17:01 Беляева Елизавета Марусева Анна 5:11;11:4;13:11;11:8; 3:1
02.11.2018 15:30 Беляева Елизавета Воробьева Виктория 11:9;11:5;11:5; 3:0
01.11.2018 19:00 Власова Елизавета Беляева Елизавета 11:9;4:11;12:14;4:11; 1:3
01.11.2018 18:00 Олейникова Ксения Беляева Елизавета 8:11;9:11;11:13; 0:3
01.11.2018 17:00 Беляева Елизавета Морозова Инна 11:6;11:8;4:11;13:11; 3:1
20.10.2018 21:40 Сухорукова Валерия Беляева Елизавета 7:6;7:1;7:6;3:7;6:7; 4:3 за 3-4 место
20.10.2018 20:25 Беляева Елизавета Антонова Марина 3:7;7:5;2:7;5:7;7:3; 2:4
20.10.2018 19:35 Воробьева Виктория Беляева Елизавета 6:7;5:7;7:6;7:4;7:6; 3:4
20.10.2018 18:20 Смирнова Анна Беляева Елизавета 7:0;7:6;5:7;7:4;3:7; 3:4
20.10.2018 16:40 Беляева Елизавета Котельникова Мария 6:7;2:7;7:4;1:7;3:7; 1:4
20.10.2018 15:50 Беляева Елизавета Сухорукова Валерия 7:6;4:7;7:5;5:7;7:6; 4:3
18.08.2018 21:40 Беляева Елизавета Власова Елизавета 6:7;3:7;7:1;7:5;7:2; 4:2 3-4 место
18.08.2018 20:00 Семина Ева Беляева Елизавета 7:4;6:7;5:7;2:7;3:7; 1:4
18.08.2018 18:45 Беляева Елизавета Кахновская Виктория 7:6;7:4;7:5;7:3; 4:0
18.08.2018 17:55 Беляева Елизавета Власова Елизавета 7:3;7:0;2:7;7:5;7:5; 4:1
18.08.2018 16:40 Меркулова Диана Беляева Елизавета 7:5;7:6;1:7;3:7;7:3; 4:3
18.08.2018 15:25 Антонова Марина Беляева Елизавета 7:2;7:6;0:7;7:1;7:6; 4:1
07.08.2018 19:00 Костеневич Анастасия Беляева Елизавета 9:11;8:11;11:8;6:11; 1:3 за 1-2 место
07.08.2018 16:00 Беляева Елизавета Власова Елизавета 11:7;11:8;11:8; 3:0
07.08.2018 15:00 Беляева Елизавета Морозова Инна 11:8;11:8;13:11; 3:0
06.08.2018 17:00 Костеневич Анастасия Беляева Елизавета 11:5;11:8;11:6; 3:0
06.08.2018 16:00 Колиш Анна Беляева Елизавета 12:10;7:11;6:11;8:11; 1:3
06.08.2018 15:00 Беляева Елизавета Воробьева Виктория 11:9;6:11;11:6;11:4; 3:1
31.07.2018 18:00 Беляева Елизавета Быкова Ксения 11:8;11:8;4:11;11:7; 3:1 5-6 место
31.07.2018 17:00 Беляева Елизавета Федорова Арина 2:11;8:11;8:11; 0:3
31.07.2018 15:30 Быкова Ксения Беляева Елизавета 6:11;10:12;7:11; 0:3
30.07.2018 19:00 Беляева Елизавета Иванова Елена 6:11;8:11;9:11; 0:3
30.07.2018 17:30 Меркулова Диана Беляева Елизавета 11:4;11:5;12:10; 3:0
30.07.2018 16:00 Беляева Елизавета Мелкуева Вероника 5:11;3:11;6:11; 0:3
16.06.2018 22:05 Федорова Арина Беляева Елизавета 7:4;7:2;5:7;7:1;7:4; 4:1 1-2 место
16.06.2018 20:00 Свиридова Кира Беляева Елизавета 7:4;7:3;7:5;2:7;2:7; 3:4
16.06.2018 18:45 Беляева Елизавета Колиш Анна 6:7;7:6;2:7;7:3;7:6; 4:2
16.06.2018 17:55 Беляева Елизавета Меркулова Диана 2:7;7:5;7:3;2:7;7:2; 4:2
16.06.2018 16:40 Литвиненко Елена Беляева Елизавета 1:7;3:7;6:7;7:5;6:7; 1:4
16.06.2018 15:25 Федорова Арина Беляева Елизавета 4:7;7:4;7:3;7:1;7:4; 4:1