Статистика игр

Бурикова Татьяна

Гудкова Елена


Бурикова Татьяна - Гудкова Елена: личные встречи

Дата Первый игрок Второй игрок Счет в партиях по партиям Примечание
15.12.2018 15:00 Бурикова Татьяна Гудкова Елена 7:4;7:1;7:5;4:7;4:7; 4:2
23.06.2018 17:55 Гудкова Елена Бурикова Татьяна 7:4;6:7;6:7;7:2;2:7; 2:4
23.05.2018 14:10 Бурикова Татьяна Гудкова Елена 6:7;1:7;3:7;7:6;7:4; 2:4
05.05.2018 16:40 Гудкова Елена Бурикова Татьяна 7:5;0:7;7:5;4:7;1:7; 3:4

Бурикова Татьяна: все игры на Мастер-Тур

Дата Первый игрок Второй игрок Счет в партиях по партиям Примечание
19.01.2019 22:05 Морозова Инна Бурикова Татьяна 7:6;7:2;5:7;7:5;1:7; 4:3 1-2 место
19.01.2019 20:50 Семина Ева Бурикова Татьяна 4:7;4:7;2:7;7:6;2:7; 1:4
19.01.2019 19:35 Бурикова Татьяна Морозова Инна 6:7;4:7;6:7;7:4;7:6; 3:4
19.01.2019 17:05 Кахновская Виктория Бурикова Татьяна 7:5;4:7;7:6;6:7;2:7; 2:4
19.01.2019 16:15 Алексеенко Лариса Бурикова Татьяна 7:6;7:5;6:7;5:7;2:7; 3:4
19.01.2019 15:25 Бурикова Татьяна Деминова Ирина 7:4;7:3;7:3;7:5; 4:0
15.12.2018 21:40 Бурикова Татьяна Шапошникова Александра 5:7;7:6;5:7;7:2;2:7; 4:3 за 3-4 место
15.12.2018 19:10 Бурикова Татьяна Семина Ева 5:7;7:6;7:1;7:3;7:1; 4:1
15.12.2018 17:55 Шапошникова Александра Бурикова Татьяна 7:3;2:7;6:7;5:7;5:7; 1:4
15.12.2018 17:05 Бурикова Татьяна Морозова Инна 4:7;5:7;3:7;7:6;6:7; 1:4
15.12.2018 15:50 Бурова Майя Бурикова Татьяна 7:6;3:7;7:6;7:5;7:1; 4:1
15.12.2018 15:00 Бурикова Татьяна Гудкова Елена 7:4;7:1;7:5;4:7;4:7; 4:2
28.11.2018 16:15 Грозинская Анна Бурикова Татьяна 3:7;4:7;7:2;7:3;6:7; 3:4 за 5-6 место
28.11.2018 15:25 Меркулова Диана Бурикова Татьяна 7:5;7:3;7:6;7:6; 4:0
28.11.2018 13:45 Феофанова Анастасия Бурикова Татьяна 7:5;7:4;7:1;7:6; 4:0
28.11.2018 12:30 Свиридова Кира Бурикова Татьяна 6:7;7:3;6:7;7:5;7:6; 4:3
28.11.2018 11:15 Бурикова Татьяна Долгая Лилиана 4:7;4:7;1:7;3:7; 0:4
28.11.2018 10:00 Грозинская Анна Бурикова Татьяна 3:7;4:7;7:2;7:3;6:7; 3:4
14.11.2018 15:00 Бурикова Татьяна Симоненко Яна 7:5;7:6;7:3;6:7;7:4; 4:1 1-2 место
14.11.2018 14:10 Бурова Майя Бурикова Татьяна 7:3;2:7;5:7;6:7;4:7; 1:4
14.11.2018 11:40 Симоненко Яна Бурикова Татьяна 6:7;7:4;7:2;7:3;6:7; 3:4
14.11.2018 11:15 Морозова Инна Бурикова Татьяна 3:7;1:7;7:5;0:7;2:7; 1:4
14.11.2018 10:25 Бурикова Татьяна Марусева Анна 7:4;7:3;7:6;7:3; 4:0
10.10.2018 16:40 Бурикова Татьяна Кугай Екатерина 7:1;4:7;7:4;7:1;7:1; 4:1 за 3-4 место
10.10.2018 15:50 Бурова Майя Бурикова Татьяна 7:4;7:6;5:7;7:4;3:7; 4:2
10.10.2018 14:35 Бурикова Татьяна Панова Анна 7:1;7:4;7:3;7:4; 4:0
10.10.2018 12:05 Кугай Екатерина Бурикова Татьяна 7:4;3:7;2:7;3:7;7:6; 2:4
10.10.2018 11:15 Алексеенко Лариса Бурикова Татьяна 1:7;2:7;6:7;6:7; 0:4
10.10.2018 10:25 Бурикова Татьяна Сенникова Анна 7:3;6:7;6:7;7:4;6:7; 2:4
29.09.2018 19:45 Бурова Майя Бурикова Татьяна 4:7;7:5;7:4;7:6;6:7; 4:2 3-4 место
29.09.2018 17:55 Бурикова Татьяна Панфилова Анна 7:1;6:7;7:5;7:2;7:2; 4:1
29.09.2018 17:30 Бурикова Татьяна Бурова Майя 5:7;2:7;7:4;6:7;2:7; 1:4
29.09.2018 16:40 Семина Ева Бурикова Татьяна 7:3;4:7;2:7;7:5;3:7; 3:4
29.09.2018 15:25 Морозова Инна Бурикова Татьяна 3:7;7:2;7:4;7:5;7:3; 4:1
11.08.2018 21:15 Бурова Майя Бурикова Татьяна 7:5;7:3;7:2;5:7;7:3; 4:1 за 5-6 место
11.08.2018 18:45 Сенникова Анна Бурикова Татьяна 7:4;5:7;5:7;5:7;7:5; 3:4
11.08.2018 16:15 Бурикова Татьяна Власова Елизавета 4:7;3:7;7:4;5:7;3:7; 1:4
11.08.2018 20:25 Воробьева Виктория Бурикова Татьяна 7:2;7:5;6:7;7:3;7:3; 4:1
11.08.2018 17:30 Грозинская Анна Бурикова Татьяна 7:1;7:1;7:6;7:5; 4:0
11.08.2018 15:00 Бурова Майя Бурикова Татьяна 7:2;7:5;7:4;5:7;7:2; 4:1
11.07.2018 16:40 Бурикова Татьяна Шапошникова Александра 7:4;7:2;7:4;4:7;7:0; 4:1 3-4 место
11.07.2018 14:10 Бурикова Татьяна Морозова Инна 3:7;3:7;7:0;2:7;5:7; 1:4
11.07.2018 12:55 Шапошникова Александра Бурикова Татьяна 5:7;5:7;3:7;0:7; 0:4
11.07.2018 12:05 Бурикова Татьяна Марусева Анна 1:7;7:2;7:3;7:4;7:5; 4:1
11.07.2018 10:50 Кахновская Виктория Бурикова Татьяна 4:7;7:6;7:2;6:7;7:4; 4:2
11.07.2018 10:00 Бурикова Татьяна Костеневич Анастасия 6:7;7:3;6:7;7:3;7:6; 3:4
23.06.2018 21:40 Бурикова Татьяна Кахновская Виктория 1:7;7:6;4:7;2:7;5:7; 1:4 за 3-4 место
23.06.2018 19:10 Бурикова Татьяна Шапошникова Александра 7:4;6:7;7:5;4:7;7:2; 4:3
23.06.2018 17:55 Гудкова Елена Бурикова Татьяна 7:4;6:7;6:7;7:2;2:7; 2:4
23.06.2018 17:05 Бурикова Татьяна Кахновская Виктория 7:4;7:5;3:7;7:3;2:7; 4:3
23.06.2018 15:50 Костеневич Анастасия Бурикова Татьяна 7:6;7:3;7:6;7:1; 4:0
23.06.2018 15:00 Бурикова Татьяна Травина Ольга 5:7;5:7;5:7;2:7; 0:4
23.05.2018 16:40 Бурикова Татьяна Панова Анна 7:2;3:7;6:7;7:1;7:6; 4:3 3-4 место
23.05.2018 10:25 Сенникова Анна Бурикова Татьяна 7:4;7:3;6:7;4:7;3:7; 4:3
23.05.2018 15:50 Бурикова Татьяна Кугай Екатерина 7:5;6:7;7:6;7:4;7:2; 4:1
23.05.2018 14:10 Бурикова Татьяна Гудкова Елена 6:7;1:7;3:7;7:6;7:4; 2:4
23.05.2018 12:30 Морозова Инна Бурикова Татьяна 7:4;7:3;5:7;2:7;1:7; 2:4
23.05.2018 10:50 Панова Анна Бурикова Татьяна 4:7;6:7;4:7;7:4;2:7; 1:4
05.05.2018 22:05 Власова Елизавета Бурикова Татьяна 7:6;6:7;7:6;7:6;7:3; 4:1 за 1-2 место
05.05.2018 16:40 Гудкова Елена Бурикова Татьяна 7:5;0:7;7:5;4:7;1:7; 3:4
05.05.2018 20:50 Бурикова Татьяна Сенникова Анна 7:4;7:2;7:4;7:5; 4:0
05.05.2018 19:10 Бурикова Татьяна Морозова Инна 3:7;7:3;2:7;6:7;7:4; 4:3
05.05.2018 17:30 Власова Елизавета Бурикова Татьяна 7:6;6:7;7:3;5:7;4:7; 4:3
05.05.2018 15:50 Семина Ева Бурикова Татьяна 7:4;5:7;6:7;5:7;6:7; 1:4
28.04.2018 21:40 Травина Ольга Бурикова Татьяна 7:6;5:7;7:5;5:7;7:3; 4:2 за 3-4 место
28.04.2018 20:00 Бурикова Татьяна Шапошникова Александра 5:7;7:1;7:0;7:3;7:5; 4:1
28.04.2018 18:45 Травина Ольга Бурикова Татьяна 7:2;7:2;7:5;7:3; 4:0
28.04.2018 17:30 Бурикова Татьяна Воробьева Виктория 7:6;1:7;3:7;7:4;2:7; 3:4
28.04.2018 16:15 Долгая Лилиана Бурикова Татьяна 3:7;7:3;5:7;3:7;4:7; 1:4
28.04.2018 15:00 Бурикова Татьяна Свиридова Кира 0:7;3:7;7:6;6:7;7:6; 2:4
10.02.2018 22:20 Морозова Инна Бурикова Татьяна 7:4;4:7;7:3;2:7;3:7; 2:4 за 1-2 место
10.02.2018 20:00 Бурикова Татьяна Морозова Инна 4:7;5:7;7:6;7:5;7:3; 3:4
10.02.2018 18:45 Панфилова Анна Бурикова Татьяна 3:7;6:7;7:5;7:6;7:6; 3:4
10.02.2018 17:30 Бурикова Татьяна Семина Ева 2:7;7:0;7:2;6:7;5:7; 2:4
10.02.2018 16:15 Алексеенко Лариса Бурикова Татьяна 1:7;5:7;2:7;4:7; 0:4
10.02.2018 15:00 Бурикова Татьяна Деминова Ирина 7:2;7:3;7:2;7:3; 4:0

Гудкова Елена: все игры на Мастер-Тур

Дата Первый игрок Второй игрок Счет в партиях по партиям Примечание
02.01.2019 14:35 Морозова Инна Гудкова Елена 7:2;3:7;2:7;2:7;7:6; 3:4 1-2 место
02.01.2019 13:20 Гудкова Елена Кугай Екатерина 7:6;5:7;5:7;7:4;7:5; 4:3
02.01.2019 12:30 Морозова Инна Гудкова Елена 7:4;7:3;2:7;5:7;7:6; 4:2
02.01.2019 10:50 Шапошникова Александра Гудкова Елена 1:7;0:7;4:7;4:7; 0:4
02.01.2019 10:00 Гудкова Елена Панова Анна 7:3;4:7;3:7;2:7;5:7; 1:4
15.12.2018 21:15 Семина Ева Гудкова Елена 5:7;7:6;5:7;3:7;3:7; 1:4 за 5-6 место
15.12.2018 20:25 Бурова Майя Гудкова Елена 6:7;7:3;7:4;7:5;7:5; 4:1
15.12.2018 18:45 Шапошникова Александра Гудкова Елена 7:4;4:7;7:5;6:7;7:4; 4:2
15.12.2018 17:30 Семина Ева Гудкова Елена 7:2;4:7;5:7;7:6;7:5; 4:2
15.12.2018 16:15 Гудкова Елена Морозова Инна 4:7;1:7;7:3;4:7;4:7; 1:4
15.12.2018 15:00 Бурикова Татьяна Гудкова Елена 7:4;7:1;7:5;4:7;4:7; 4:2
03.11.2018 21:40 Кахновская Виктория Гудкова Елена 7:3;7:2;4:7;3:7;6:7; 4:3 3-4 место
03.11.2018 20:25 Гудкова Елена Морозова Инна 5:7;3:7;5:7;7:2;3:7; 1:4
03.11.2018 19:35 Панфилова Анна Гудкова Елена 2:7;7:5;7:6;7:6;4:7; 3:4
03.11.2018 18:20 Деминова Ирина Гудкова Елена 2:7;5:7;3:7;1:7; 0:4
03.11.2018 16:40 Гудкова Елена Кахновская Виктория 7:0;7:6;3:7;4:7;6:7; 2:4
03.11.2018 15:50 Гудкова Елена Кугай Екатерина 5:7;2:7;6:7;2:7; 0:4
25.08.2018 22:05 Гудкова Елена Морозова Инна 5:7;6:7;2:7;4:7; 0:4 за 1-2 место
25.08.2018 19:10 Гудкова Елена Феофанова Анастасия 4:7;7:3;7:5;3:7;7:5; 4:2
25.08.2018 15:00 Гудкова Елена Деминова Ирина 7:5;6:7;7:4;7:2;7:6; 4:1
25.08.2018 17:55 Кахновская Виктория Гудкова Елена 3:7;7:5;5:7;7:3;7:6; 4:2
25.08.2018 17:05 Гудкова Елена Морозова Инна 7:6;7:5;7:4;7:5; 4:0
25.08.2018 15:50 Панфилова Анна Гудкова Елена 2:7;7:4;5:7;7:6;7:4; 3:4
14.07.2018 21:15 Гудкова Елена Семина Ева 3:7;7:5;3:7;7:5;3:7; 4:3 5-6 место
14.07.2018 20:50 Марусева Анна Гудкова Елена 1:7;4:7;7:4;2:7;7:4; 4:3
14.07.2018 19:35 Гудкова Елена Морозова Инна 6:7;6:7;7:5;3:7;2:7; 1:4
14.07.2018 17:05 Кугай Екатерина Гудкова Елена 7:3;7:4;7:3;7:4; 4:0
14.07.2018 16:15 Панова Анна Гудкова Елена 7:1;7:4;7:6;7:1; 4:0
14.07.2018 15:25 Гудкова Елена Семина Ева 1:7;5:7;7:5;7:6;7:4; 4:2
23.06.2018 21:15 Шапошникова Александра Гудкова Елена 7:4;7:4;7:5;5:7;7:2; 4:1 за 5-6 место
23.06.2018 20:00 Шапошникова Александра Гудкова Елена 7:2;6:7;5:7;7:4;5:7; 4:3
23.06.2018 18:45 Гудкова Елена Травина Ольга 7:1;7:4;7:5;2:7;3:7; 4:3
23.06.2018 17:55 Гудкова Елена Бурикова Татьяна 7:4;6:7;6:7;7:2;2:7; 2:4
23.06.2018 16:40 Костеневич Анастасия Гудкова Елена 1:7;3:7;7:3;7:4;7:4; 3:4
23.06.2018 15:25 Кахновская Виктория Гудкова Елена 7:4;7:6;2:7;7:2;7:5; 4:1
23.05.2018 16:15 Гудкова Елена Кугай Екатерина 5:7;3:7;7:2;3:7;7:6; 2:4 5-6 место
23.05.2018 11:40 Гудкова Елена Кугай Екатерина 5:7;4:7;7:1;4:7;4:7; 1:4
23.05.2018 15:00 Морозова Инна Гудкова Елена 7:6;7:0;7:3;7:4; 4:0
23.05.2018 14:10 Бурикова Татьяна Гудкова Елена 6:7;1:7;3:7;7:6;7:4; 2:4
23.05.2018 13:20 Сенникова Анна Гудкова Елена 2:7;4:7;7:5;6:7;7:3; 2:4
23.05.2018 12:05 Гудкова Елена Панова Анна 2:7;2:7;3:7;2:7; 0:4
05.05.2018 21:15 Гудкова Елена Семина Ева 7:6;7:5;7:4;7:6; 4:0 за 5-6 место
05.05.2018 16:40 Гудкова Елена Бурикова Татьяна 7:5;0:7;7:5;4:7;1:7; 3:4
05.05.2018 20:25 Семина Ева Гудкова Елена 4:7;4:7;6:7;3:7; 0:4
05.05.2018 19:35 Сенникова Анна Гудкова Елена 3:7;3:7;7:5;7:5;7:2; 4:2
05.05.2018 18:20 Гудкова Елена Морозова Инна 5:7;2:7;4:7;2:7; 0:4
05.05.2018 15:00 Власова Елизавета Гудкова Елена 5:7;7:3;7:2;7:6;7:4; 4:1