Статистика игр

Морозова Инна

Кахновская Виктория


Морозова Инна - Кахновская Виктория: личные встречи

Дата Первый игрок Второй игрок Счет в партиях по партиям Примечание
01.12.2018 16:40 Морозова Инна Кахновская Виктория 7:4;7:5;5:7;5:7;7:5; 4:3
03.11.2018 18:45 Кахновская Виктория Морозова Инна 4:7;7:2;6:7;4:7;7:6; 4:3
08.09.2018 21:40 Кахновская Виктория Морозова Инна 7:3;7:5;5:7;7:5;6:7; 3:4 за 3-4 место
08.09.2018 20:25 Морозова Инна Кахновская Виктория 5:7;5:7;2:7;7:5;6:7; 1:4
25.08.2018 15:25 Морозова Инна Кахновская Виктория 7:3;7:4;7:4;2:7;7:5; 4:1
11.07.2018 13:20 Морозова Инна Кахновская Виктория 7:3;7:5;7:2;4:7;7:3; 4:1

Морозова Инна: все игры на Мастер-Тур

Дата Первый игрок Второй игрок Счет в партиях по партиям Примечание
15.12.2018 22:05 Морозова Инна Бурова Майя 6:7;1:7;6:7;7:6;5:7; 1:4 за 1-2 место
15.12.2018 20:50 Семина Ева Морозова Инна 3:7;4:7;5:7;7:4;5:7; 1:4
15.12.2018 19:35 Морозова Инна Бурова Майя 1:7;7:3;6:7;4:7;3:7; 1:4
15.12.2018 17:05 Бурикова Татьяна Морозова Инна 4:7;5:7;3:7;7:6;6:7; 1:4
15.12.2018 16:15 Гудкова Елена Морозова Инна 4:7;1:7;7:3;4:7;4:7; 1:4
15.12.2018 15:25 Морозова Инна Шапошникова Александра 7:5;7:2;7:2;6:7;7:3; 4:1
01.12.2018 22:05 Симоненко Яна Морозова Инна 7:5;5:7;7:4;7:2;5:7; 4:3 1-2 место
01.12.2018 18:20 Деминова Ирина Морозова Инна 7:6;5:7;7:5;2:7;4:7; 3:4
01.12.2018 20:25 Морозова Инна Симоненко Яна 6:7;6:7;4:7;7:3;1:7; 1:4
01.12.2018 19:35 Марусева Анна Морозова Инна 7:6;0:7;7:2;3:7;7:5; 4:2
01.12.2018 16:40 Морозова Инна Кахновская Виктория 7:4;7:5;5:7;5:7;7:5; 4:3
01.12.2018 15:50 Морозова Инна Кугай Екатерина 4:7;7:3;6:7;7:3;7:6; 4:2
14.11.2018 14:35 Бурова Майя Морозова Инна 3:7;7:3;7:6;1:7;7:4; 3:4 3-4 место
14.11.2018 13:20 Марусева Анна Морозова Инна 5:7;4:7;7:2;6:7;7:5; 2:4
14.11.2018 12:05 Бурова Майя Морозова Инна 7:2;6:7;5:7;7:4;7:5; 4:2
14.11.2018 11:15 Морозова Инна Бурикова Татьяна 3:7;1:7;7:5;0:7;2:7; 1:4
14.11.2018 10:00 Симоненко Яна Морозова Инна 3:7;7:5;7:1;6:7;3:7; 4:3
03.11.2018 22:05 Морозова Инна Кугай Екатерина 7:2;7:5;7:5;7:1; 4:0 1-2 место
03.11.2018 20:25 Гудкова Елена Морозова Инна 5:7;3:7;5:7;7:2;3:7; 1:4
03.11.2018 18:45 Кахновская Виктория Морозова Инна 4:7;7:2;6:7;4:7;7:6; 4:3
03.11.2018 17:30 Деминова Ирина Морозова Инна 5:7;7:6;6:7;5:7;5:7; 1:4
03.11.2018 16:15 Морозова Инна Панфилова Анна 7:2;7:2;7:1;7:5; 4:0
03.11.2018 15:00 Кугай Екатерина Морозова Инна 7:6;4:7;2:7;2:7;4:7; 1:4
02.11.2018 18:30 Воробьева Виктория Морозова Инна 11:9;9:11;14:12;11:9; 3:1 за 3-4 место
02.11.2018 16:30 Морозова Инна Воробьева Виктория 7:11;8:11;3:11; 0:3
02.11.2018 15:00 Морозова Инна Олейникова Ксения 10:12;7:11;4:11; 0:3
01.11.2018 17:00 Беляева Елизавета Морозова Инна 11:6;11:8;4:11;13:11; 3:1
01.11.2018 16:00 Власова Елизавета Морозова Инна 3:11;6:11;4:11; 0:3
01.11.2018 15:00 Морозова Инна Марусева Анна 11:5;14:12;11:7; 3:0
29.09.2018 20:10 Морозова Инна Семина Ева 7:5;7:2;4:7;7:6;4:7; 4:2 1-2 место
29.09.2018 18:20 Морозова Инна Семина Ева 7:6;4:7;7:6;7:3;7:6; 4:1
29.09.2018 17:05 Бурова Майя Морозова Инна 7:5;1:7;6:7;7:3;7:5; 3:4
29.09.2018 16:15 Панфилова Анна Морозова Инна 7:3;4:7;4:7;6:7;6:7; 1:4
29.09.2018 15:25 Морозова Инна Бурикова Татьяна 3:7;7:2;7:4;7:5;7:3; 4:1
19.09.2018 17:05 Воробьева Виктория Морозова Инна 6:7;7:5;7:5;7:3;5:7; 4:3 за 1-2 место
19.09.2018 15:00 Панова Анна Морозова Инна 2:7;7:5;7:4;6:7;7:4; 4:2
19.09.2018 13:45 Морозова Инна Феофанова Анастасия 6:7;7:1;7:5;7:2;7:5; 4:1
19.09.2018 12:55 Морозова Инна Воробьева Виктория 5:7;4:7;6:7;1:7; 0:4
19.09.2018 11:40 Дементьева Елизавета Морозова Инна 5:7;5:7;7:2;5:7;7:5; 2:4
19.09.2018 10:25 Васильева Алина Морозова Инна 7:5;3:7;5:7;0:7;7:6; 2:4
08.09.2018 21:40 Кахновская Виктория Морозова Инна 7:3;7:5;5:7;7:5;6:7; 3:4 за 3-4 место
08.09.2018 15:50 Морозова Инна Колиш Анна 7:6;1:7;5:7;3:7;7:6; 2:4
08.09.2018 16:40 Морозова Инна Дементьева Елизавета 6:7;3:7;3:7;7:1;4:7; 1:4
08.09.2018 18:20 Сенникова Анна Морозова Инна 4:7;5:7;7:4;3:7;1:7; 1:4
08.09.2018 20:25 Морозова Инна Кахновская Виктория 5:7;5:7;2:7;7:5;6:7; 1:4
08.09.2018 19:35 Деминова Ирина Морозова Инна 6:7;6:7;7:4;4:7;4:7; 1:4
25.08.2018 22:05 Гудкова Елена Морозова Инна 5:7;6:7;2:7;4:7; 0:4 за 1-2 место
25.08.2018 20:50 Феофанова Анастасия Морозова Инна 3:7;3:7;7:6;1:7;4:7; 1:4
25.08.2018 16:15 Деминова Ирина Морозова Инна 4:7;2:7;7:4;7:3;6:7; 2:4
25.08.2018 19:35 Морозова Инна Панфилова Анна 5:7;7:3;6:7;7:2;7:6; 4:3
25.08.2018 17:05 Гудкова Елена Морозова Инна 7:6;7:5;7:4;7:5; 4:0
25.08.2018 15:25 Морозова Инна Кахновская Виктория 7:3;7:4;7:4;2:7;7:5; 4:1
08.08.2018 16:40 Морозова Инна Бурова Майя 7:6;6:7;5:7;5:7;6:7; 1:4 за 3-4 место
07.08.2018 18:00 Колиш Анна Морозова Инна 13:11;11:7;11:8; 3:0 за 5-6 место
07.08.2018 16:30 Колиш Анна Морозова Инна 11:7;11:4;11:9; 3:0
08.08.2018 13:45 Воробьева Виктория Морозова Инна 5:7;7:4;2:7;7:4;7:6; 4:2
08.08.2018 15:25 Бурова Майя Морозова Инна 2:7;7:6;4:7;3:7;6:7; 1:4
08.08.2018 12:30 Костеневич Анастасия Морозова Инна 7:4;7:1;7:3;7:5; 4:0
08.08.2018 11:15 Морозова Инна Панова Анна 7:4;7:2;5:7;7:1;1:7; 3:4
08.08.2018 10:00 Кугай Екатерина Морозова Инна 2:7;6:7;1:7;7:3;5:7; 1:4
07.08.2018 15:00 Беляева Елизавета Морозова Инна 11:8;11:8;13:11; 3:0
06.08.2018 18:00 Морозова Инна Костеневич Анастасия 11:5;11:8;6:11;4:11;11:9; 3:2
06.08.2018 16:30 Воробьева Виктория Морозова Инна 11:13;11:8;11:8;6:11;11:4; 3:2
06.08.2018 15:30 Морозова Инна Власова Елизавета 12:10;3:11;12:10;9:11;9:11; 2:3
04.08.2018 22:05 Морозова Инна Деминова Ирина 6:7;7:5;5:7;5:7;7:4; 2:4 за 1-2 место
04.08.2018 20:25 Морозова Инна Алексеенко Лариса 7:3;7:2;4:7;7:3;7:3; 4:1
04.08.2018 19:35 Бурова Майя Морозова Инна 7:3;7:3;2:7;6:7;5:7; 3:4
04.08.2018 18:20 Деминова Ирина Морозова Инна 0:7;5:7;6:7;5:7; 0:4
04.08.2018 16:40 Морозова Инна Кугай Екатерина 5:7;1:7;7:2;6:7;5:7; 1:4
04.08.2018 15:50 Морозова Инна Панова Анна 4:7;7:3;7:5;7:1;7:4; 4:1
14.07.2018 22:05 Морозова Инна Марусева Анна 6:7;5:7;7:3;4:7;5:7; 1:4 1-2 место
14.07.2018 20:25 Морозова Инна Панова Анна 4:7;7:5;4:7;7:6;7:6; 3:4
14.07.2018 19:35 Гудкова Елена Морозова Инна 6:7;6:7;7:5;3:7;2:7; 1:4
14.07.2018 18:20 Марусева Анна Морозова Инна 4:7;7:3;5:7;5:7;7:5; 2:4
14.07.2018 16:40 Морозова Инна Семина Ева 7:1;7:3;7:3;3:7;7:4; 4:1
14.07.2018 15:50 Морозова Инна Кугай Екатерина 7:5;3:7;7:3;6:7;7:1; 4:2
11.07.2018 17:05 Костеневич Анастасия Морозова Инна 3:7;7:6;7:3;7:2;7:3; 4:1 1-2 место
11.07.2018 15:50 Морозова Инна Марусева Анна 7:1;7:5;5:7;7:6;7:2; 4:1
11.07.2018 15:00 Морозова Инна Шапошникова Александра 7:6;7:4;7:5;7:3; 4:0
11.07.2018 14:10 Бурикова Татьяна Морозова Инна 3:7;3:7;7:0;2:7;5:7; 1:4
11.07.2018 13:20 Морозова Инна Кахновская Виктория 7:3;7:5;7:2;4:7;7:3; 4:1
11.07.2018 12:30 Морозова Инна Костеневич Анастасия 3:7;7:6;1:7;3:7;2:7; 1:4
30.06.2018 21:40 Морозова Инна Семина Ева 7:5;3:7;3:7;4:7;7:0; 2:4 за 3-4 место
30.06.2018 20:25 Морозова Инна Сенникова Анна 4:7;6:7;7:1;6:7;7:6; 2:4
30.06.2018 19:35 Панфилова Анна Морозова Инна 2:7;4:7;7:5;3:7;1:7; 1:4
30.06.2018 18:20 Семина Ева Морозова Инна 7:2;7:6;5:7;4:7;1:7; 3:4
30.06.2018 16:40 Морозова Инна Деминова Ирина 7:3;4:7;1:7;5:7;4:7; 1:4
30.06.2018 15:50 Морозова Инна Алексеенко Лариса 7:2;7:6;7:4;7:1; 4:0
09.06.2018 21:25 Костеневич Анастасия Морозова Инна 6:7;6:7;7:4;7:5;7:5; 4:2 за 5-6 место
09.06.2018 20:25 Морозова Инна Симоненко Яна 7:5;7:3;1:7;7:5;4:7; 3:4
09.06.2018 19:35 Беляева Елизавета Морозова Инна 7:2;4:7;7:1;7:2;7:5; 4:1
09.06.2018 18:20 Костеневич Анастасия Морозова Инна 0:7;6:7;7:2;2:7;7:2; 2:4
09.06.2018 16:40 Морозова Инна Власова Елизавета 7:3;4:7;4:7;7:5;4:7; 3:4
09.06.2018 15:50 Морозова Инна Воробьева Виктория 4:7;4:7;7:5;7:4;6:7; 3:4
23.05.2018 17:05 Морозова Инна Сенникова Анна 7:4;7:3;7:3;6:7;7:6; 4:1 1-2 место
23.05.2018 15:00 Морозова Инна Гудкова Елена 7:6;7:0;7:3;7:4; 4:0
23.05.2018 13:45 Панова Анна Морозова Инна 7:5;6:7;5:7;6:7;7:5; 2:4
23.05.2018 12:30 Морозова Инна Бурикова Татьяна 7:4;7:3;5:7;2:7;1:7; 2:4
23.05.2018 11:15 Кугай Екатерина Морозова Инна 6:7;1:7;1:7;7:3;6:7; 1:4
23.05.2018 10:00 Морозова Инна Сенникова Анна 7:5;7:4;7:3;4:7;5:7; 4:2
05.05.2018 21:40 Сенникова Анна Морозова Инна 6:7;6:7;5:7;1:7; 0:4 за 3-4 место
05.05.2018 20:00 Власова Елизавета Морозова Инна 6:7;7:5;2:7;7:3;7:4; 4:2
05.05.2018 19:10 Бурикова Татьяна Морозова Инна 3:7;7:3;2:7;6:7;7:4; 4:3
05.05.2018 18:20 Гудкова Елена Морозова Инна 5:7;2:7;4:7;2:7; 0:4
05.05.2018 17:05 Морозова Инна Семина Ева 7:3;7:2;2:7;2:7;7:4; 4:3
05.05.2018 15:25 Морозова Инна Сенникова Анна 7:6;3:7;6:7;7:3;2:7; 3:4
04.04.2018 16:40 Власова Елизавета Морозова Инна 0:7;7:6;3:7;7:5;7:5; 4:2 3-4 место
04.04.2018 15:00 Морозова Инна Власова Елизавета 7:1;3:7;6:7;1:7;7:6; 2:4
04.04.2018 13:45 Деминова Ирина Морозова Инна 7:3;4:7;1:7;7:4;4:7; 2:4
04.04.2018 12:30 Морозова Инна Долгая Лилиана 3:7;3:7;5:7;4:7; 0:4
04.04.2018 11:15 Сенникова Анна Морозова Инна 5:7;3:7;4:7;7:0;1:7; 1:4
04.04.2018 10:00 Морозова Инна Симоненко Яна 6:7;4:7;0:7;3:7; 0:4
21.03.2018 16:40 Воробьева Виктория Морозова Инна 7:6;7:4;7:4;4:7;7:1; 4:1 за 1-2 место
21.03.2018 15:00 Панова Анна Морозова Инна 7:3;7:6;7:4;1:7;5:7; 4:2
21.03.2018 14:10 Воробьева Виктория Морозова Инна 7:6;7:3;7:2;7:4; 4:0
21.03.2018 13:20 Алексеенко Лариса Морозова Инна 5:7;3:7;1:7;6:7; 0:4
21.03.2018 12:05 Морозова Инна Деминова Ирина 5:7;5:7;7:6;7:4;7:3; 4:2
21.03.2018 10:25 Морозова Инна Кугай Екатерина 7:2;7:6;7:2;7:2; 4:0
21.02.2018 17:05 Свиридова Кира Морозова Инна 7:1;7:3;7:4;6:7;5:7; 4:2 за 1-2 место
21.02.2018 10:25 Морозова Инна Власова Елизавета 7:5;7:5;7:4;7:5; 4:0
21.02.2018 15:00 Семина Ева Морозова Инна 7:6;7:6;4:7;3:7;7:4; 4:2
21.02.2018 14:10 Свиридова Кира Морозова Инна 7:4;7:2;7:2;7:3; 4:0
21.02.2018 13:20 Симоненко Яна Морозова Инна 4:7;6:7;5:7;7:2;6:7; 1:4
21.02.2018 12:05 Морозова Инна Кугай Екатерина 5:7;7:6;7:6;7:3;7:6; 4:1
10.02.2018 22:20 Морозова Инна Бурикова Татьяна 7:4;4:7;7:3;2:7;3:7; 2:4 за 1-2 место
10.02.2018 20:00 Бурикова Татьяна Морозова Инна 4:7;5:7;7:6;7:5;7:3; 3:4
10.02.2018 19:10 Семина Ева Морозова Инна 7:2;6:7;2:7;2:7;4:7; 1:4
10.02.2018 18:20 Деминова Ирина Морозова Инна 6:7;3:7;0:7;7:6;7:6; 2:4
10.02.2018 17:05 Морозова Инна Панфилова Анна 7:4;0:7;4:7;7:2;7:3; 4:2
10.02.2018 15:25 Морозова Инна Алексеенко Лариса 7:4;7:6;6:7;6:7;7:2; 4:2
07.02.2018 17:05 Шапошникова Александра Морозова Инна 7:4;7:6;7:3;6:7;4:7; 4:2 за 1-2 место
07.02.2018 15:00 Морозова Инна Семина Ева 7:5;7:5;7:3;7:4; 4:0
07.02.2018 13:45 Панфилова Анна Морозова Инна 5:7;5:7;5:7;4:7; 0:4
07.02.2018 12:30 Морозова Инна Кугай Екатерина 3:7;7:5;7:1;5:7;6:7; 4:3
07.02.2018 11:15 Шапошникова Александра Морозова Инна 7:6;7:4;7:5;6:7;7:4; 4:1
07.02.2018 10:00 Морозова Инна Алексеенко Лариса 7:2;7:3;7:4;4:7;7:5; 4:1

Кахновская Виктория: все игры на Мастер-Тур

Дата Первый игрок Второй игрок Счет в партиях по партиям Примечание
01.12.2018 21:40 Кугай Екатерина Кахновская Виктория 7:3;7:6;7:3;7:1; 4:0 3-4 место
01.12.2018 20:00 Деминова Ирина Кахновская Виктория 2:7;7:1;4:7;6:7;3:7; 1:4
01.12.2018 18:45 Кахновская Виктория Симоненко Яна 4:7;2:7;7:6;4:7;4:7; 1:4
01.12.2018 17:55 Кахновская Виктория Кугай Екатерина 4:7;1:7;3:7;7:6;2:7; 1:4
01.12.2018 16:40 Морозова Инна Кахновская Виктория 7:4;7:5;5:7;5:7;7:5; 4:3
01.12.2018 15:25 Марусева Анна Кахновская Виктория 3:7;7:6;0:7;3:7;6:7; 1:4
03.11.2018 21:40 Кахновская Виктория Гудкова Елена 7:3;7:2;4:7;3:7;6:7; 4:3 3-4 место
03.11.2018 20:00 Деминова Ирина Кахновская Виктория 5:7;2:7;7:2;7:4;5:7; 3:4
03.11.2018 18:45 Кахновская Виктория Морозова Инна 4:7;7:2;6:7;4:7;7:6; 4:3
03.11.2018 17:55 Кахновская Виктория Кугай Екатерина 2:7;4:7;4:7;7:4;7:6; 2:4
03.11.2018 16:40 Гудкова Елена Кахновская Виктория 7:0;7:6;3:7;4:7;6:7; 2:4
03.11.2018 15:25 Панфилова Анна Кахновская Виктория 7:5;4:7;7:5;7:2;7:6; 4:1
08.09.2018 21:40 Кахновская Виктория Морозова Инна 7:3;7:5;5:7;7:5;6:7; 3:4 за 3-4 место
08.09.2018 15:00 Колиш Анна Кахновская Виктория 7:1;7:4;7:2;7:5; 4:0
08.09.2018 18:45 Дементьева Елизавета Кахновская Виктория 7:6;7:2;7:4;7:2; 4:0
08.09.2018 17:30 Сенникова Анна Кахновская Виктория 2:7;5:7;7:4;5:7;7:3; 3:4
08.09.2018 20:25 Морозова Инна Кахновская Виктория 5:7;5:7;2:7;7:5;6:7; 1:4
08.09.2018 16:15 Кахновская Виктория Деминова Ирина 6:7;7:6;7:4;7:6;3:7; 4:2
25.08.2018 21:15 Кахновская Виктория Деминова Ирина 7:5;5:7;7:5;7:2;4:7; 4:2 за 5-6 место
25.08.2018 20:00 Феофанова Анастасия Кахновская Виктория 7:4;7:3;6:7;6:7;4:7; 4:3
25.08.2018 18:45 Кахновская Виктория Деминова Ирина 7:3;7:5;7:6;2:7;5:7; 4:2
25.08.2018 17:55 Кахновская Виктория Гудкова Елена 3:7;7:5;5:7;7:3;7:6; 4:2
25.08.2018 16:40 Панфилова Анна Кахновская Виктория 4:7;7:6;5:7;7:6;7:5; 4:3
25.08.2018 15:25 Морозова Инна Кахновская Виктория 7:3;7:4;7:4;2:7;7:5; 4:1
18.08.2018 21:15 Семина Ева Кахновская Виктория 5:7;6:7;6:7;4:7; 0:4 5-6 место
18.08.2018 20:25 Меркулова Диана Кахновская Виктория 7:1;4:7;7:6;7:1;7:0; 4:1
18.08.2018 18:45 Беляева Елизавета Кахновская Виктория 7:6;7:4;7:5;7:3; 4:0
18.08.2018 17:30 Семина Ева Кахновская Виктория 7:6;7:5;5:7;7:4;2:7; 4:2
18.08.2018 16:15 Кахновская Виктория Антонова Марина 5:7;7:6;7:6;2:7;4:7; 2:4
18.08.2018 15:00 Власова Елизавета Кахновская Виктория 7:4;7:5;7:5;7:6; 4:0
28.07.2018 21:15 Кахновская Виктория Деминова Ирина 7:5;7:6;7:5;7:4; 4:0 за 5-6 место
28.07.2018 19:10 Кахновская Виктория Литвиненко Елена 3:7;7:6;2:7;2:7;0:7; 1:4
28.07.2018 17:55 Деминова Ирина Кахновская Виктория 6:7;7:6;6:7;6:7;6:7; 1:4
28.07.2018 17:05 Кахновская Виктория Костеневич Анастасия 7:1;1:7;2:7;7:6;6:7; 2:4
28.07.2018 15:50 Травина Ольга Кахновская Виктория 6:7;7:2;7:2;7:2;7:3; 4:1
28.07.2018 15:00 Кахновская Виктория Сенникова Анна 5:7;5:7;2:7;4:7; 0:4
11.07.2018 16:15 Марусева Анна Кахновская Виктория 7:2;7:3;5:7;6:7;7:3; 4:3 5-6 место
11.07.2018 15:25 Кахновская Виктория Костеневич Анастасия 7:4;6:7;5:7;7:6;6:7; 2:4
11.07.2018 14:35 Марусева Анна Кахновская Виктория 7:5;2:7;7:6;7:6;7:4; 4:1
11.07.2018 13:20 Морозова Инна Кахновская Виктория 7:3;7:5;7:2;4:7;7:3; 4:1
11.07.2018 11:40 Кахновская Виктория Шапошникова Александра 7:2;7:5;6:7;5:7;5:7; 3:4
11.07.2018 10:50 Кахновская Виктория Бурикова Татьяна 4:7;7:6;7:2;6:7;7:4; 4:2
23.06.2018 21:40 Бурикова Татьяна Кахновская Виктория 1:7;7:6;4:7;2:7;5:7; 1:4 за 3-4 место
23.06.2018 20:50 Шапошникова Александра Кахновская Виктория 4:7;6:7;7:4;4:7;7:5; 3:4
23.06.2018 19:35 Кахновская Виктория Костеневич Анастасия 7:6;3:7;1:7;4:7;7:6; 3:4
23.06.2018 17:05 Бурикова Татьяна Кахновская Виктория 7:4;7:5;3:7;7:3;2:7; 4:3
23.06.2018 16:15 Травина Ольга Кахновская Виктория 7:2;4:7;7:0;7:2;7:0; 4:1
23.06.2018 15:25 Кахновская Виктория Гудкова Елена 7:4;7:6;2:7;7:2;7:5; 4:1