Статистика игр

Морозова Инна

Воробьева Виктория


Морозова Инна - Воробьева Виктория: личные встречи

Дата Первый игрок Второй игрок Счет в партиях по партиям Примечание
21.03.2018 16:40 Воробьева Виктория Морозова Инна 7:6;7:4;7:4;4:7;7:1; 4:1 за 1-2 место
21.03.2018 14:10 Воробьева Виктория Морозова Инна 7:6;7:3;7:2;7:4; 4:0

Морозова Инна: все игры на Мастер-Тур

Дата Первый игрок Второй игрок Счет в партиях по партиям Примечание
23.05.2018 17:05 Морозова Инна Сенникова Анна 7:4;7:3;7:3;6:7;7:6; 4:1 1-2 место
23.05.2018 15:00 Морозова Инна Гудкова Елена 7:6;7:0;7:3;7:4; 4:0
23.05.2018 13:45 Панова Анна Морозова Инна 7:5;6:7;5:7;6:7;7:5; 2:4
23.05.2018 12:30 Морозова Инна Бурикова Татьяна 7:4;7:3;5:7;2:7;1:7; 2:4
23.05.2018 11:15 Кугай Екатерина Морозова Инна 6:7;1:7;1:7;7:3;6:7; 1:4
23.05.2018 10:00 Морозова Инна Сенникова Анна 7:5;7:4;7:3;4:7;5:7; 4:2
05.05.2018 21:40 Сенникова Анна Морозова Инна 6:7;6:7;5:7;1:7; 0:4 за 3-4 место
05.05.2018 20:00 Власова Елизавета Морозова Инна 6:7;7:5;2:7;7:3;7:4; 4:2
05.05.2018 19:10 Бурикова Татьяна Морозова Инна 3:7;7:3;2:7;6:7;7:4; 4:3
05.05.2018 18:20 Гудкова Елена Морозова Инна 5:7;2:7;4:7;2:7; 0:4
05.05.2018 17:05 Морозова Инна Семина Ева 7:3;7:2;2:7;2:7;7:4; 4:3
05.05.2018 15:25 Морозова Инна Сенникова Анна 7:6;3:7;6:7;7:3;2:7; 3:4
04.04.2018 16:40 Власова Елизавета Морозова Инна 0:7;7:6;3:7;7:5;7:5; 4:2 3-4 место
04.04.2018 15:00 Морозова Инна Власова Елизавета 7:1;3:7;6:7;1:7;7:6; 2:4
04.04.2018 13:45 Деминова Ирина Морозова Инна 7:3;4:7;1:7;7:4;4:7; 2:4
04.04.2018 12:30 Морозова Инна Долгая Лилиана 3:7;3:7;5:7;4:7; 0:4
04.04.2018 11:15 Сенникова Анна Морозова Инна 5:7;3:7;4:7;7:0;1:7; 1:4
04.04.2018 10:00 Морозова Инна Симоненко Яна 6:7;4:7;0:7;3:7; 0:4
21.03.2018 16:40 Воробьева Виктория Морозова Инна 7:6;7:4;7:4;4:7;7:1; 4:1 за 1-2 место
21.03.2018 15:00 Панова Анна Морозова Инна 7:3;7:6;7:4;1:7;5:7; 4:2
21.03.2018 14:10 Воробьева Виктория Морозова Инна 7:6;7:3;7:2;7:4; 4:0
21.03.2018 13:20 Алексеенко Лариса Морозова Инна 5:7;3:7;1:7;6:7; 0:4
21.03.2018 12:05 Морозова Инна Деминова Ирина 5:7;5:7;7:6;7:4;7:3; 4:2
21.03.2018 10:25 Морозова Инна Кугай Екатерина 7:2;7:6;7:2;7:2; 4:0
21.02.2018 17:05 Свиридова Кира Морозова Инна 7:1;7:3;7:4;6:7;5:7; 4:2 за 1-2 место
21.02.2018 10:25 Морозова Инна Власова Елизавета 7:5;7:5;7:4;7:5; 4:0
21.02.2018 15:00 Семина Ева Морозова Инна 7:6;7:6;4:7;3:7;7:4; 4:2
21.02.2018 14:10 Свиридова Кира Морозова Инна 7:4;7:2;7:2;7:3; 4:0
21.02.2018 13:20 Симоненко Яна Морозова Инна 4:7;6:7;5:7;7:2;6:7; 1:4
21.02.2018 12:05 Морозова Инна Кугай Екатерина 5:7;7:6;7:6;7:3;7:6; 4:1
10.02.2018 22:20 Морозова Инна Бурикова Татьяна 7:4;4:7;7:3;2:7;3:7; 2:4 за 1-2 место
10.02.2018 20:00 Бурикова Татьяна Морозова Инна 4:7;5:7;7:6;7:5;7:3; 3:4
10.02.2018 19:10 Семина Ева Морозова Инна 7:2;6:7;2:7;2:7;4:7; 1:4
10.02.2018 18:20 Деминова Ирина Морозова Инна 6:7;3:7;0:7;7:6;7:6; 2:4
10.02.2018 17:05 Морозова Инна Панфилова Анна 7:4;0:7;4:7;7:2;7:3; 4:2
10.02.2018 15:25 Морозова Инна Алексеенко Лариса 7:4;7:6;6:7;6:7;7:2; 4:2
07.02.2018 17:05 Шапошникова Александра Морозова Инна 7:4;7:6;7:3;6:7;4:7; 4:2 за 1-2 место
07.02.2018 15:00 Морозова Инна Семина Ева 7:5;7:5;7:3;7:4; 4:0
07.02.2018 13:45 Панфилова Анна Морозова Инна 5:7;5:7;5:7;4:7; 0:4
07.02.2018 12:30 Морозова Инна Кугай Екатерина 3:7;7:5;7:1;5:7;6:7; 4:3
07.02.2018 11:15 Шапошникова Александра Морозова Инна 7:6;7:4;7:5;6:7;7:4; 4:1
07.02.2018 10:00 Морозова Инна Алексеенко Лариса 7:2;7:3;7:4;4:7;7:5; 4:1

Воробьева Виктория: все игры на Мастер-Тур

Дата Первый игрок Второй игрок Счет в партиях по партиям Примечание
12.05.2018 21:15 Воробьева Виктория Шапошникова Александра 7:4;7:5;4:7;6:7;7:4; 4:2 за 5-6 место
12.05.2018 20:25 Воробьева Виктория Колиш Анна 5:7;6:7;3:7;5:7; 0:4
12.05.2018 18:45 Воробьева Виктория Шапошникова Александра 4:7;7:3;4:7;7:5;7:2; 4:2
12.05.2018 17:55 Долгая Лилиана Воробьева Виктория 7:6;2:7;7:2;3:7;7:2; 4:2
12.05.2018 17:05 Симоненко Яна Воробьева Виктория 7:5;7:3;4:7;2:7;2:7; 4:3
12.05.2018 15:50 Воробьева Виктория Смирнова Анна 6:7;6:7;6:7;3:7; 0:4
28.04.2018 22:05 Воробьева Виктория Свиридова Кира 7:4;1:7;4:7;5:7;3:7; 1:4 за 1-2 место
28.04.2018 20:50 Воробьева Виктория Долгая Лилиана 7:4;6:7;6:7;4:7;7:5; 4:3
28.04.2018 19:10 Воробьева Виктория Шапошникова Александра 7:2;3:7;7:6;7:3;7:4; 4:1
28.04.2018 17:30 Бурикова Татьяна Воробьева Виктория 7:6;1:7;3:7;7:4;2:7; 3:4
28.04.2018 16:40 Свиридова Кира Воробьева Виктория 7:5;5:7;2:7;2:7;7:3; 3:4
28.04.2018 15:50 Травина Ольга Воробьева Виктория 6:7;7:3;6:7;3:7;5:7; 1:4
31.01.1970 21:15 Пуйто Дарья Воробьева Виктория 7:4;7:3;7:3;7:5; 4:0 5-6 место
31.03.2018 20:25 Волкова Вероника Воробьева Виктория 7:1;6:7;7:3;7:3;7:4; 4:1
31.03.2018 19:35 Быкова Ксения Воробьева Виктория 7:1;7:1;7:2;7:2; 4:0
31.03.2018 18:20 Воробьева Виктория Бахарева Юлия 6:7;1:7;7:6;4:7;1:7; 1:4
31.03.2018 16:40 Воробьева Виктория Пинтуриа Любовь 1:7;4:7;5:7;5:7; 0:4
31.03.2018 15:00 Пуйто Дарья Воробьева Виктория 7:5;6:7;7:3;7:6;7:6; 4:1
21.03.2018 16:40 Воробьева Виктория Морозова Инна 7:6;7:4;7:4;4:7;7:1; 4:1 за 1-2 место
21.03.2018 15:50 Воробьева Виктория Кугай Екатерина 5:7;1:7;7:3;7:6;7:5; 4:3
21.03.2018 14:10 Воробьева Виктория Морозова Инна 7:6;7:3;7:2;7:4; 4:0
21.03.2018 12:30 Панова Анна Воробьева Виктория 4:7;5:7;7:5;3:7;5:7; 1:4
21.03.2018 11:40 Алексеенко Лариса Воробьева Виктория 7:5;0:7;0:7;7:2;1:7; 2:4
21.03.2018 10:50 Деминова Ирина Воробьева Виктория 6:7;3:7;6:7;7:2;6:7; 1:4
03.03.2018 21:15 Воробьева Виктория Власова Елизавета 4:7;7:5;4:7;5:7;7:6; 3:4 за 5-6 место
03.03.2018 20:50 Травина Ольга Воробьева Виктория 7:2;5:7;7:5;7:5;7:6; 4:1
03.03.2018 19:35 Воробьева Виктория Смирнова Анна 7:5;5:7;3:7;4:7;5:7; 1:4
03.03.2018 17:55 Воробьева Виктория Свиридова Кира 4:7;4:7;7:2;6:7;5:7; 1:4
03.03.2018 16:15 Воробьева Виктория Власова Елизавета 3:7;7:1;7:3;7:1;7:6; 4:1
03.03.2018 15:25 Симоненко Яна Воробьева Виктория 1:7;6:7;2:7;7:4;5:7; 1:4