Статистика игр

Кугай Екатерина

Марусева Анна


Кугай Екатерина - Марусева Анна: личные встречи

Дата Первый игрок Второй игрок Счет в партиях по партиям Примечание
13.04.2019 21:40 Кугай Екатерина Марусева Анна 5:7;6:7;7:3;1:7;7:5; 2:4 за 3-4 место
13.04.2019 16:15 Кугай Екатерина Марусева Анна 4:7;7:3;7:6;7:6;4:7; 3:4
30.03.2019 16:40 Марусева Анна Кугай Екатерина 7:4;3:7;3:7;3:7;6:7; 1:4
01.12.2018 17:05 Кугай Екатерина Марусева Анна 7:4;3:7;7:4;7:3;7:5; 4:1
14.07.2018 19:10 Кугай Екатерина Марусева Анна 5:7;4:7;7:6;5:7;7:5; 2:4

Кугай Екатерина: все игры на Мастер-Тур

Дата Первый игрок Второй игрок Счет в партиях по партиям Примечание
01.06.2019 21:40 Деминова Ирина Кугай Екатерина 3:7;4:7;7:3;7:6;5:7; 2:4 3-4 место
01.06.2019 20:00 Кугай Екатерина Алексеенко Лариса 7:4;7:6;6:7;7:4;7:1; 4:1
01.06.2019 18:45 Панфилова Анна Кугай Екатерина 4:7;6:7;4:7;6:7; 0:4
01.06.2019 17:30 Кугай Екатерина Панова Анна 2:7;6:7;7:5;7:3;4:7; 3:4
01.06.2019 16:15 Казимирчак Яна Кугай Екатерина 7:6;7:3;7:4;6:7;1:7; 4:3
01.06.2019 15:00 Кугай Екатерина Деминова Ирина 7:3;3:7;7:5;2:7;3:7; 2:4
13.04.2019 21:40 Кугай Екатерина Марусева Анна 5:7;6:7;7:3;1:7;7:5; 2:4 за 3-4 место
13.04.2019 20:25 Кахновская Виктория Кугай Екатерина 6:7;7:5;7:3;6:7;7:3; 4:3
13.04.2019 18:45 Панфилова Анна Кугай Екатерина 4:7;5:7;3:7;7:5;2:7; 1:4
13.04.2019 17:30 Деминова Ирина Кугай Екатерина 2:7;6:7;4:7;7:4;7:2; 4:3
13.04.2019 16:15 Кугай Екатерина Марусева Анна 4:7;7:3;7:6;7:6;4:7; 3:4
13.04.2019 15:00 Алексеенко Лариса Кугай Екатерина 2:7;6:7;3:7;1:7; 0:4
30.03.2019 19:10 Кугай Екатерина Панфилова Анна 7:3;7:3;7:0;7:6; 4:0 3-4 место
30.03.2019 18:20 Кугай Екатерина Кахновская Виктория 5:7;3:7;7:3;7:3;7:6; 4:2
30.03.2019 15:25 Панфилова Анна Кугай Екатерина 1:7;3:7;7:3;4:7;7:6; 2:4
30.03.2019 17:30 Кугай Екатерина Алексеенко Лариса 7:6;5:7;3:7;3:7;6:7; 1:4
30.03.2019 16:40 Марусева Анна Кугай Екатерина 7:4;3:7;3:7;3:7;6:7; 1:4
02.01.2019 13:20 Гудкова Елена Кугай Екатерина 7:6;5:7;5:7;7:4;7:5; 4:3
02.01.2019 12:05 Кугай Екатерина Шапошникова Александра 4:7;4:7;5:7;6:7; 0:4
02.01.2019 10:25 Кугай Екатерина Морозова Инна 7:5;7:5;5:7;7:4;5:7; 3:4
02.01.2019 11:15 Панова Анна Кугай Екатерина 2:7;7:5;7:6;7:5;7:5; 4:1
01.12.2018 21:40 Кугай Екатерина Кахновская Виктория 7:3;7:6;7:3;7:1; 4:0 3-4 место
01.12.2018 19:10 Кугай Екатерина Деминова Ирина 7:5;5:7;7:5;7:5;7:5; 4:1
01.12.2018 17:55 Кахновская Виктория Кугай Екатерина 4:7;1:7;3:7;7:6;2:7; 1:4
01.12.2018 17:05 Кугай Екатерина Марусева Анна 7:4;3:7;7:4;7:3;7:5; 4:1
01.12.2018 15:50 Морозова Инна Кугай Екатерина 4:7;7:3;6:7;7:3;7:6; 4:2
01.12.2018 15:00 Кугай Екатерина Казимирчак Яна 5:7;2:7;5:7;7:5;7:5; 2:4
03.11.2018 22:05 Морозова Инна Кугай Екатерина 7:2;7:5;7:5;7:1; 4:0 1-2 место
03.11.2018 19:10 Кугай Екатерина Деминова Ирина 7:4;4:7;7:4;7:5;7:4; 4:1
03.11.2018 17:55 Кахновская Виктория Кугай Екатерина 2:7;4:7;4:7;7:4;7:6; 2:4
03.11.2018 17:05 Кугай Екатерина Панфилова Анна 7:2;7:4;7:5;7:5; 4:0
03.11.2018 15:50 Гудкова Елена Кугай Екатерина 5:7;2:7;6:7;2:7; 0:4
03.11.2018 15:00 Кугай Екатерина Морозова Инна 7:6;4:7;2:7;2:7;4:7; 1:4
13.10.2018 21:15 Кугай Екатерина Панфилова Анна 7:2;7:2;4:7;2:7;7:2; 3:4 за 5-6 место
13.10.2018 20:25 Морозова Инна Кугай Екатерина 7:4;7:4;7:5;7:4; 4:0
13.10.2018 18:45 Кахновская Виктория Кугай Екатерина 7:6;7:6;7:2;4:7;4:7; 4:2
13.10.2018 17:30 Панфилова Анна Кугай Екатерина 2:7;6:7;4:7;5:7; 0:4
13.10.2018 16:15 Кугай Екатерина Семина Ева 7:6;7:5;4:7;6:7;7:3; 4:2
13.10.2018 15:00 Шапошникова Александра Кугай Екатерина 7:3;7:2;3:7;5:7;0:7; 4:3
10.10.2018 16:40 Бурикова Татьяна Кугай Екатерина 7:1;4:7;7:4;7:1;7:1; 4:1 за 3-4 место
10.10.2018 14:10 Кугай Екатерина Бурова Майя 5:7;2:7;7:2;7:3;6:7; 2:4
10.10.2018 12:55 Сенникова Анна Кугай Екатерина 7:5;4:7;2:7;7:1;7:3; 3:4
10.10.2018 12:05 Кугай Екатерина Бурикова Татьяна 7:4;3:7;2:7;3:7;7:6; 2:4
10.10.2018 10:50 Панова Анна Кугай Екатерина 2:7;1:7;4:7;5:7; 0:4
10.10.2018 10:00 Кугай Екатерина Алексеенко Лариса 7:4;3:7;6:7;2:7;3:7; 1:4
08.08.2018 16:15 Кугай Екатерина Панова Анна 6:7;6:7;3:7;7:3;4:7; 1:4 за 5-6 место
08.08.2018 12:55 Воробьева Виктория Кугай Екатерина 5:7;7:5;7:1;7:4;3:7; 4:2
08.08.2018 14:10 Кугай Екатерина Костеневич Анастасия 6:7;0:7;7:6;6:7;6:7; 1:4
08.08.2018 12:05 Кугай Екатерина Панова Анна 7:5;7:3;5:7;7:6;7:5; 4:1
08.08.2018 10:50 Бурова Майя Кугай Екатерина 7:6;7:6;7:3;7:3; 4:0
08.08.2018 10:00 Кугай Екатерина Морозова Инна 2:7;6:7;1:7;7:3;5:7; 1:4
04.08.2018 21:15 Кугай Екатерина Алексеенко Лариса 7:4;6:7;6:7;7:5;7:1; 3:4 за 5-6 место
04.08.2018 20:00 Деминова Ирина Кугай Екатерина 4:7;7:5;5:7;7:6;7:2; 4:2
04.08.2018 18:45 Кугай Екатерина Алексеенко Лариса 6:7;7:2;7:1;7:3;7:5; 4:1
04.08.2018 17:55 Кугай Екатерина Панова Анна 4:7;7:2;7:2;5:7;6:7; 2:4
04.08.2018 16:40 Морозова Инна Кугай Екатерина 5:7;1:7;7:2;6:7;5:7; 1:4
04.08.2018 15:25 Бурова Майя Кугай Екатерина 6:7;7:5;7:4;7:5;7:5; 4:1
14.07.2018 21:40 Кугай Екатерина Панова Анна 7:4;7:6;7:4;7:5; 4:0 3-4 место
14.07.2018 19:10 Кугай Екатерина Марусева Анна 5:7;4:7;7:6;5:7;7:5; 2:4
14.07.2018 17:55 Семина Ева Кугай Екатерина 7:5;5:7;3:7;7:4;7:6; 3:4
14.07.2018 17:05 Кугай Екатерина Гудкова Елена 7:3;7:4;7:3;7:4; 4:0
14.07.2018 15:50 Морозова Инна Кугай Екатерина 7:5;3:7;7:3;6:7;7:1; 4:2
14.07.2018 15:00 Кугай Екатерина Панова Анна 7:2;7:5;7:4;1:7;2:7; 4:3
02.06.2018 21:15 Шапошникова Александра Кугай Екатерина 7:5;7:4;6:7;7:2;7:3; 4:1 за 5-6 место
02.06.2018 20:50 Шапошникова Александра Кугай Екатерина 7:4;6:7;7:1;7:2;4:7; 4:2
02.06.2018 19:35 Кугай Екатерина Бурова Майя 4:7;5:7;2:7;3:7; 0:4
02.06.2018 17:55 Кугай Екатерина Деминова Ирина 7:2;5:7;4:7;7:4;2:7; 2:4
02.06.2018 16:15 Кугай Екатерина Бурикова Татьяна 3:7;7:5;4:7;2:7;4:7; 1:4
02.06.2018 15:25 Гудкова Елена Кугай Екатерина 7:5;1:7;7:0;5:7;7:2; 4:2
23.05.2018 16:15 Гудкова Елена Кугай Екатерина 5:7;3:7;7:2;3:7;7:6; 2:4 5-6 место
23.05.2018 11:40 Гудкова Елена Кугай Екатерина 5:7;4:7;7:1;4:7;4:7; 1:4
23.05.2018 15:50 Бурикова Татьяна Кугай Екатерина 7:5;6:7;7:6;7:4;7:2; 4:1
23.05.2018 14:35 Кугай Екатерина Сенникова Анна 6:7;3:7;6:7;7:4;6:7; 1:4
23.05.2018 12:55 Кугай Екатерина Панова Анна 6:7;7:6;5:7;5:7;6:7; 1:4
23.05.2018 11:15 Кугай Екатерина Морозова Инна 6:7;1:7;1:7;7:3;6:7; 1:4
21.03.2018 17:05 Деминова Ирина Кугай Екатерина 7:2;7:2;6:7;7:3;7:5; 4:1 за 3-4 место
21.03.2018 15:50 Воробьева Виктория Кугай Екатерина 5:7;1:7;7:3;7:6;7:5; 4:3
21.03.2018 14:35 Кугай Екатерина Алексеенко Лариса 7:1;7:4;5:7;7:3;6:7; 4:3
21.03.2018 12:55 Кугай Екатерина Деминова Ирина 3:7;5:7;7:6;7:3;4:7; 3:4
21.03.2018 11:15 Кугай Екатерина Панова Анна 7:3;7:5;7:4;7:4; 4:0
21.03.2018 10:25 Морозова Инна Кугай Екатерина 7:2;7:6;7:2;7:2; 4:0
21.02.2018 16:40 Казимирчак Яна Кугай Екатерина 7:5;7:1;7:2;7:5; 4:0 за 3-4 место
21.02.2018 15:25 Кугай Екатерина Казимирчак Яна 5:7;7:5;4:7;7:5;2:7; 2:4
21.02.2018 13:45 Кугай Екатерина Семина Ева 2:7;7:6;7:6;7:2;7:6; 4:1
21.02.2018 12:55 Власова Елизавета Кугай Екатерина 5:7;7:6;6:7;4:7;5:7; 1:4
21.02.2018 12:05 Морозова Инна Кугай Екатерина 5:7;7:6;7:6;7:3;7:6; 4:1
21.02.2018 10:50 Кугай Екатерина Свиридова Кира 5:7;4:7;4:7;4:7; 0:4
07.02.2018 16:15 Кугай Екатерина Панфилова Анна 4:7;7:5;6:7;7:3;7:4; 3:4 за 5-6 место
07.02.2018 15:50 Кугай Екатерина Шапошникова Александра 4:7;5:7;7:5;4:7;3:7; 1:4
07.02.2018 14:10 Кугай Екатерина Семина Ева 6:7;4:7;3:7;6:7; 0:4
07.02.2018 12:30 Морозова Инна Кугай Екатерина 3:7;7:5;7:1;5:7;6:7; 4:3
07.02.2018 11:40 Алексеенко Лариса Кугай Екатерина 7:2;4:7;7:5;7:6;7:5; 4:1
07.02.2018 10:50 Панфилова Анна Кугай Екатерина 2:7;4:7;3:7;4:7; 0:4

Марусева Анна: все игры на Мастер-Тур

Дата Первый игрок Второй игрок Счет в партиях по партиям Примечание
13.04.2019 21:40 Кугай Екатерина Марусева Анна 5:7;6:7;7:3;1:7;7:5; 2:4 за 3-4 место
13.04.2019 20:50 Деминова Ирина Марусева Анна 7:4;3:7;7:6;7:3;7:6; 4:1
13.04.2019 19:35 Марусева Анна Кахновская Виктория 7:6;3:7;5:7;4:7;4:7; 1:4
13.04.2019 17:05 Алексеенко Лариса Марусева Анна 2:7;4:7;6:7;4:7; 0:4
13.04.2019 16:15 Кугай Екатерина Марусева Анна 4:7;7:3;7:6;7:6;4:7; 3:4
13.04.2019 15:25 Марусева Анна Панфилова Анна 7:2;5:7;7:4;5:7;4:7; 2:4
30.03.2019 18:45 Марусева Анна Алексеенко Лариса 4:7;3:7;6:7;4:7; 0:4
30.03.2019 17:55 Панфилова Анна Марусева Анна 5:7;7:5;4:7;7:6;7:4; 4:3
30.03.2019 16:40 Марусева Анна Кугай Екатерина 7:4;3:7;3:7;3:7;6:7; 1:4
30.03.2019 15:50 Кахновская Виктория Марусева Анна 1:7;7:3;7:3;6:7;7:6; 4:2
06.03.2019 16:15 Шапошникова Александра Марусева Анна 7:5;7:3;4:7;7:2;3:7; 4:2 за 5-6 место
06.03.2019 15:50 Марусева Анна Бурикова Татьяна 4:7;4:7;7:5;4:7;2:7; 1:4
06.03.2019 15:00 Марусева Анна Морозова Инна 5:7;7:5;4:7;3:7;4:7; 1:4
06.03.2019 14:10 Деминова Ирина Марусева Анна 5:7;7:4;6:7;3:7;7:4; 4:3
06.03.2019 13:20 Марусева Анна Бурова Майя 7:5;2:7;4:7;3:7;2:7; 1:4
06.03.2019 12:30 Марусева Анна Шапошникова Александра 4:7;2:7;5:7;5:7; 0:4
16.02.2019 21:15 Деминова Ирина Марусева Анна 4:7;7:6;7:4;7:5;7:4; 4:1 5-6 место
16.02.2019 20:25 Сенникова Анна Марусева Анна 7:6;7:3;3:7;3:7;7:1; 4:2
16.02.2019 18:45 Деминова Ирина Марусева Анна 7:3;7:4;7:4;7:6; 4:0
16.02.2019 17:30 Бурикова Татьяна Марусева Анна 5:7;7:3;4:7;7:4;7:5; 4:2
16.02.2019 16:15 Марусева Анна Травина Ольга 5:7;3:7;3:7;7:3;6:7; 1:4
16.02.2019 15:00 Казимирчак Яна Марусева Анна 7:1;7:4;7:3;7:4; 4:0
09.01.2019 16:40 Морозова Инна Марусева Анна 3:7;6:7;6:7;1:7; 0:4 3-4 место
09.01.2019 15:50 Марусева Анна Панова Анна 7:0;1:7;7:5;4:7;7:6; 3:4
09.01.2019 15:00 Марусева Анна Шапошникова Александра 2:7;7:3;6:7;7:6;7:4; 4:2
09.01.2019 14:10 Морозова Инна Марусева Анна 6:7;7:4;5:7;4:7;7:5; 2:4
09.01.2019 13:20 Марусева Анна Власова Елизавета 7:1;7:5;7:3;2:7;2:7; 3:4
09.01.2019 12:30 Марусева Анна Сенникова Анна 6:7;7:5;3:7;2:7;7:4; 3:4
01.12.2018 21:15 Марусева Анна Деминова Ирина 7:2;6:7;7:4;7:5;7:2; 4:1 5-6 место
01.12.2018 20:50 Деминова Ирина Марусева Анна 4:7;4:7;6:7;5:7; 0:4
01.12.2018 19:35 Марусева Анна Морозова Инна 7:6;0:7;7:2;3:7;7:5; 4:2
01.12.2018 17:05 Кугай Екатерина Марусева Анна 7:4;3:7;7:4;7:3;7:5; 4:1
01.12.2018 16:15 Казимирчак Яна Марусева Анна 7:2;7:5;7:4;7:4; 4:0
01.12.2018 15:25 Марусева Анна Кахновская Виктория 3:7;7:6;0:7;3:7;6:7; 1:4
14.11.2018 13:45 Бурова Майя Марусева Анна 3:7;7:4;7:5;4:7;2:7; 4:3
14.11.2018 13:20 Марусева Анна Морозова Инна 5:7;4:7;7:2;6:7;7:5; 2:4
14.11.2018 12:30 Марусева Анна Казимирчак Яна 2:7;4:7;3:7;4:7; 0:4
14.11.2018 10:25 Бурикова Татьяна Марусева Анна 7:4;7:3;7:6;7:3; 4:0
02.11.2018 18:00 Власова Елизавета Марусева Анна 11:9;7:11;11:3;11:9; 3:1 за 5-6 место
02.11.2018 17:01 Беляева Елизавета Марусева Анна 5:11;11:4;13:11;11:8; 3:1
02.11.2018 16:00 Марусева Анна Власова Елизавета 7:11;5:11;9:11; 0:3
01.11.2018 18:30 Воробьева Виктория Марусева Анна 11:8;11:5;10:12;11:7; 3:1
01.11.2018 16:30 Марусева Анна Олейникова Ксения 5:11;9:11;12:14; 0:3
01.11.2018 15:00 Морозова Инна Марусева Анна 11:5;14:12;11:7; 3:0
17.10.2018 16:15 Долгая Лилиана Марусева Анна 6:7;4:7;7:3;7:5;7:2; 4:3 5-6 место
17.10.2018 15:50 Дементьева Елизавета Марусева Анна 5:7;7:2;7:4;7:6;6:7; 4:2
17.10.2018 14:35 Марусева Анна Свиридова Кира 1:7;7:6;3:7;2:7;3:7; 1:4
17.10.2018 12:05 Грозинская Анна Марусева Анна 6:7;7:6;7:0;7:3;7:2; 4:1
17.10.2018 11:15 Долгая Лилиана Марусева Анна 7:1;7:6;2:7;7:4;7:6; 4:1
17.10.2018 10:25 Марусева Анна Феофанова Анастасия 7:4;4:7;4:7;1:7;7:3; 3:4
14.07.2018 22:05 Морозова Инна Марусева Анна 6:7;5:7;7:3;4:7;5:7; 1:4 1-2 место
14.07.2018 20:50 Марусева Анна Гудкова Елена 1:7;4:7;7:4;2:7;7:4; 4:3
14.07.2018 20:00 Марусева Анна Семина Ева 4:7;7:2;7:5;1:7;7:6; 4:2
14.07.2018 19:10 Кугай Екатерина Марусева Анна 5:7;4:7;7:6;5:7;7:5; 2:4
14.07.2018 18:20 Марусева Анна Морозова Инна 4:7;7:3;5:7;5:7;7:5; 2:4
14.07.2018 17:30 Марусева Анна Панова Анна 7:4;7:2;7:3;7:6; 4:0
11.07.2018 16:15 Марусева Анна Кахновская Виктория 7:2;7:3;5:7;6:7;7:3; 4:3 5-6 место
11.07.2018 15:50 Морозова Инна Марусева Анна 7:1;7:5;5:7;7:6;7:2; 4:1
11.07.2018 14:35 Марусева Анна Кахновская Виктория 7:5;2:7;7:6;7:6;7:4; 4:1
11.07.2018 12:05 Бурикова Татьяна Марусева Анна 1:7;7:2;7:3;7:4;7:5; 4:1
11.07.2018 11:15 Костеневич Анастасия Марусева Анна 7:4;7:3;7:4;2:7;3:7; 4:2
11.07.2018 10:25 Марусева Анна Шапошникова Александра 2:7;4:7;7:6;2:7;7:3; 2:4